Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Zbornik stručnih i znanstvenih radova 20. CARNET-ove korisničke konferencije CUC 2018 - ISBN broj 978-953-6802-49-4 »
Puni tekst rada
View File
pdf
729KB

 

Naziv konferencije
CUC20: Mreža ideja

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Konvencijski centar Šibenik, 21. do 23. studenoga 2018. godine 

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, prosinac 2018.

Nakladnik 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-49-4

Urednica
Ana Orlović


Stručni rad

Glazba je svuda oko nas

U središtu je rada implementacija e-kolegija Glazba je svuda oko nas kojim se potiče međupredmetna korelacija i stvaralački rad u sustavu Moodle kod učenika nižih razreda osnovne škole. Nastavni sadržaji oblikovani su u skladu s fazama ADDIE modela za oblikovanje nastavnih sadržaja u sustavima za e-učenje. E-kolegij Glazba je svuda oko nas oblikovan je uporabom lekcija, testa, radionice, foruma za komunikaciju i suradnju te ankete za procjenu zadovoljstva učenika. Oblikovani nastavni sadržaj sjedinjuje sadržaje triju nastavnih predmeta – Prirode i društva, Glazbene kulture i Hrvatskoga jezika. Implementacija e-kolegija provedena je tijekom siječnja, veljače i ožujka 2017. godine na uzorku od 25 učenika. U implementaciji su sudjelovali učenici 4. razreda Osnovne škole Manuš iz Splita. Nastavni sadržaj implementiran je učenicima hibridnom nastavom i to uz 60% online isporuke. Ključna aktivnost e-kolegija je radionica Stvarajmo zajedno. Cilj je radionice oponašanjem zvukova iz prirode poticati stvaralački rad kod učenika jezičnim i glazbenim izražavanjem. Rezultat je radionice audio zapis proizašlih glazbenih doživljaja. Rezultati upitnika zadovoljstva pokazali su pozitivan stav učenika prema oblikovanim nastavnim sadržajima, proteklim aktivnostima te općenito prema e-učenju.

Josipa Ivić
Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš

Josipa Ivić rođena je u Šibeniku 4. kolovoza 1992. godine. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Drnišu (Srednja škola „Ivana Meštrovića“ Drniš – Opća gimnazija). Godine 2016. diplomirala je na Odsjeku za učiteljski studij Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu te stekla akademski naziv magistre primarnoga obrazovanja sa smjerom Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju. Stručno osposobljavanje obavljala je u Osnovnoj školi Manuš u Splitu. Godine 2017. na natjecanju za nastavnike „Pravi kaLibar za znanje“, a u organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, njezin je digitalni nastavni materijal „Glazba je svuda oko nas“ nagrađen 2. nagradom. U veljači 2018. godine položila je državni ispit. Od ožujka 2018. godine kao autor radionica surađuje s Otvorenim učilištem Algebra u Zagrebu, a u travnju 2018. godine odabrana je za glavnu autoricu novih obrazovnih sadržaja Digitalne akademije na istom učilištu. Od rujna 2019. godine zaposlena je kao nastavnica informatike u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petropoljskog u Drnišu. Rado sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima predstavljajući primjere dobre prakse.

Puni tekst rada: radovi2018.cuc.carnet.hr/modules/request.php?module=oc_proceedings&action=view.php&id=103&type=2&a=Rad+je+prihva%C4%87en_z

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC