Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Zbornik stručnih i znanstvenih radova 20. CARNET-ove korisničke konferencije CUC 2018 - ISBN broj 978-953-6802-49-4 »
Puni tekst rada
View File
pdf
741KB

 

Naziv konferencije
CUC20: Mreža ideja

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Konvencijski centar Šibenik, 21. do 23. studenoga 2018. godine 

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, prosinac 2018.

Nakladnik 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-49-4

Urednica
Ana Orlović


Stručni rad

Sadimo digitalno - projekt digitalne eko škole

U akcijskom istraživanju provedenom kroz projekt Sadimo digitalno - projekt digitalne eko škole promatrali smo kako uvođenje novih tehnologija utječe na učenje i podučavanje. Projekt je realiziran kroz spoj suvremenih tehnologija i standardnih sadržaja iz aktualnog Nastavnog plana i programa. U projektu je ostvarena vertikalna suradnja između učenika drugog, četvrtog i šestog razreda i učiteljica informatike, prirode, geografije i razredne nastave. Kroz različite je aktivnosti realizirana i horizontalna suradnja između više nastavnih predmeta. Cilj je projekta usporediti rast i razvoj biljke graha koji se zalijevao ručno s onim zalijevanim uz pomoć Micro:bita, senzora vlažnosti tla i pumpe za zalijevanje te prezentirati zaključke, analize i rezultate dodatnih istraživanja. Kroz sve faze projekta učenici su uz pomoć učitelja osmišljavali aktivnosti vezane uz projekt, surađivali, istraživali i rješavali nastale poteškoće. Tijekom rada učenici su usmjeravani na pravilnu uporabu informacijsko – komunikacijskih tehnologija. Za potrebe projekta kreirane su i web stranice na kojima su objavljeni učenički radovi, prezentacije i dojmovi učenika o aktivnostima i zapažanjima koje su uočili. https://sadimodigitalno.weebly.com/

Mirena Maljković
Osnovna škola Jure Kaštelana

• Magistar primarne edukacije s pojačanom informatikom - Učiteljski fakultet u Zagrebu (2007.); tema diplomskog rada - „Virtualni razred“ • Od 2007. do 2017. zaposlena kao učiteljica informatike u OŠ Rapska u Zagrebu • Od 2014. dodatno zaposlena kao učiteljica informatike u OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu • Voditeljica Medijske skupine u školi • Administratorica e-Dnevnika, e-Matice i GUOS aplikacije • Suradnica Algebre na projektu e-Škole • Tijekom studija i rada kao učiteljica informatike stekla sljedeće certifikate: - Osnove korištenja obrazovnih trendova i digitalnih alata u nastavi (CARNet, MOOC – u sklopu Inspiring Science Education projekta) - Napredna primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata u nastavi (CARNet, MOOC – u sklopu Inspiring Science Education projekta) - Osnove poznavanja Moodle platforme (CARNet MOOC) - ECDL Osnovni - ECDL Advanced - Ispitivač za ECDL certifikate • Istraživanje na temu Virtualni razred u razrednoj nastavi izrađen na platformi WebCT uobličeno u članak pod nazivom „How Pupils Learn in Virtual and Tradional Classroom in Primary Education" objavljen u zborniku konferencije ECNSI 2010 • Sudjelovanje na CARNet User Conference 2014. • Inspiring Science Education Conference, Athens 2016 – samostalni članak pod nazivom „Gaining Media Literacy by Utilizing Web 2.0 Tools in Primary School IT Education” • Autorica projekta Dan BezVeze, http://danbezveze.weebly.com/, interaktivno izlaganje na CUC 2017. • Koautorica priručnika i radionica u sklopu edukacije odraslih Inovativni pristupi u poučavanju darovite djece za Algebru, 2017. • Kao učiteljica informatike redovno s učenicima provodi projektnu nastavu, uvodeći pritom nove informatičke alate u nastavni proces

Tihana Levar
Osnovna škola Jure Kaštelana

Diplomirala je 2003. na Učiteljskom fakultetu, smjer razredna nastava. Radila je u nekoliko zagrebačkih osnovnih škola, od kojih najdulje (12 godina) u Osnovnoj školi Bukovac. Od 2016./2017. školske godine radi u OŠ Jure Kaštelana. U nastavi svakodnevno koristi digitalne tehnologije, a kroz suradnju s učiteljima iz predmetne nastave doprinosi vertikalnoj povezanosti u osnovnoškolskom obrazovanju. Iako svaki nastavni predmet nastoji učenicima učiniti zanimljivim, poseban naglasak daje matematici. Učenike podučava računanju na sorobanu istovremeno potičući korištenje IKT-a od samog početka školovanja. Edukativne igre osmišljene koristeći digitalne tehnologije sastavni su dio njenog rada s učenicima. Redovito se stručno usavršava, vodi i sudjeluje u brojnim projektima u svrhu unaprijeđenja nastave. Svoj rad redovito pokazuje kroz prikaze i radionice na Kongresu nastavnika matematike, Školi učitelja te drugim državnim i županijskim stručnim skupovima. Osim u zbornicima stručnih skupova, objavila je radove u časopisima MIŠ i Poučak. Recenzentica je radne bilježnice „Soroban 2“ i priručnika „Pedagoške radionice za sate razrednika, priručnik za učitelje“.

Mario Dumančić
Učiteljski fakultet u Zagrebu

prof. dr. sc. Mario Dumančić, izvanredni profesor na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se bavi primjenom ICT tehnologije u pripremu, provedbu i evaluaciju nastavnog procesa.

Puni tekst rada: www.politehnika.uniri.hr/index.php/politehnika/article/view/17

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC