Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Zbornik stručnih i znanstvenih radova 20. CARNET-ove korisničke konferencije CUC 2018 - ISBN broj 978-953-6802-49-4 »
Puni tekst rada
View File
pdf
1.3MB

 

Naziv konferencije
CUC20: Mreža ideja

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Konvencijski centar Šibenik, 21. do 23. studenoga 2018. godine 

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, prosinac 2018.

Nakladnik 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-49-4

Urednica
Ana Orlović


Znanstveni rad

Komuniciranje stripom: sat medijske pismenosti u knjižnici

Pristup knjižničarstvu kao profesionalnoj praksi utemeljenoj na raznovrsnim empirijskim pokazateljima (statistike, komentari korisnika, istraživanja) predmet je velikog broja diskusija u literaturi u području informacijskih znanosti. Stoga je cilj ovog istraživanja ispitivanje efikasnosti nastave medijske pismenosti u osmogodišnjoj školi u svrhu poboljšanja obrazovne funkcije školskih knjižnica. Istraživanje je provedeno primjenom kvantitativne i kvalitativne metodologije. Predmet istraživanja u ovom radu je nastavni sat o stripu kao mediju, koji je realiziran kroz suradnju školske knjižničarke s razrednom učiteljicom. Nastavni sat obuhvatio je 4 tipa nastavnih aktivnosti: upoznavanje učenika s likovima stripa Durica (korištenje lutaka), razgovor o karakteristikama stripa popraćen aktivnostima za učenike, grupni rad na kreiranju teksta za foto-strip (korištenje aplikacije Comic Life ) i na kraju provjera znanja korištenjem aplikacije Plickers. Nakon svake nastavne aktivnosti proveden je kratak kviz kojim se ispitivalo zadovoljstvo učenika sadržajem nastave i aktivnostima. Pitanja su bila formulirana korištenjem Likertove ljestvice a grafički izgled kviza je bio prilagođen dobi učenika. Nakon završetka nastave proveden je grupni intervju sa 7 učenika kako bi se dobio širi uvid u njihovo mišljenje o nastavnom satu, atraktivnost pojedinih dijelova nastave, te u zadovoljstvo učenika vlastitim sudjelovanjem u nastavi. Prikupljeni empirijski podaci obrađeni su primjenom deskriptivne statistike i metode tematske analize. Rezultati istraživanja pokazali su da se učenicima svidjelo predstavljanje likova u stripu lutkama, te da su veliki interes pokazali za kreiranje foto-stripa (tekst + Comic Life) i provjeru znanja putem aplikacije Plickers. Učenici su uglavnom bili zadovoljni vlastitim radom, a neki su izjavili da ubuduće žele poboljšati rezultat u kvizu znanja.

Ružica Rebrović-Habek
OŠ braće Radić, Zagreb

Ružica Rebrović-Habek je stručni suradnik knjižničar u OŠ braće Radić u Zagrebu gdje je zaposlena od školske godine 2006./2007. Diplomirala je bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Redovito se usavršava i u svom radu koristi razne web alate te surađuje s nastavnicima i drugim edukatorima i ustanovama na raznim projektima za poticanje čitanja, na razvijanju kritičkog mišljenja i svih vidova pismenosti. Autor je i sudionik nekih međunarodnih i e Twinning projekata. S učenicima sudjeluje i na Projektu građanin. Članica je ed Web zajednice i Hrvatske udruge školskih knjižničara. Objavljuje radove u Novostima HKD. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća osnovnoškolskih knjižničara Grada Zagreba. Sudjeluje u organizaciji tog istog vijeća kao moderator i izlagač.

Zvjezdana Dukić
Samostalni istraživač

Zvjezdana Dukić je doktor informacijskih znanosti (Sveučilište u Zagrebu) i bavi se istraživačkim radom u području knjižničarstva i informacijskih znanosti. Radila je u NSK u Zagrebu, u medicinskoj knjižnici u Londonu (UK) te u knjižnicama internacionalnih škola u Hong Kongu. Desetak godina je predavala predmete iz područja knjižničarstva i informacijkih znanosti na sveučilištu u Hong Kongu (The University of Hong Kong). Prezentirala je na međunarodnim konferencijama i objavljuje radove u međunarodnim znanstvenim časopisima. Njezini istraživački interesi su korištenje novih tehnologija u knjižnicama, informacijsko ponašanje, m-učenje i profesija informacijkih stručnjaka.

Puni tekst rada: radovi2018.cuc.carnet.hr/modules/request.php?module=oc_proceedings&action=view.php&id=150&type=2&a=Rad+je+prihva%C4%87en_z

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC