Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Zbornik stručnih i znanstvenih radova 20. CARNET-ove korisničke konferencije CUC 2018 - ISBN broj 978-953-6802-49-4 »
Puni tekst rada
View File
pdf
723KB

 

Naziv konferencije
CUC20: Mreža ideja

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Konvencijski centar Šibenik, 21. do 23. studenoga 2018. godine 

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, prosinac 2018.

Nakladnik 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-49-4

Urednica
Ana Orlović


Stručni rad

Učenici poučavaju učenike

Aktivnom učenju teže gotovo svi suvremeni koncepti učenja i poučavanja. Različiti pristupi nastave poput Modela obrnute učionice, nastave temeljenje na istraživanju učenika i projektne nastave stavljaju u središte procesa učenja učenika. Korištenje tehnologije u razredu i izvan njega omogućava učenicima da samostalno istražuju, surađuju i stvaraju različite sadržaje. Učenici samostalnim radom ili međusobnom suradnjom stvaraju vlastiti „konstrukt znanja“. Slične karakteristike aktivnog učenja ima i poučavanje. U ovom stručnom radu prikazano je kako aktivno učenje i poučavanje suučenika imaju niz dodirnih točaka te ispreplićući ova pristupa i uz pomoć tehnologije učenici postaju aktivni prenositelji znanja. Iako učenici razredne nastave ne polaze nastavu informatike, lako i brzo se koriste suvremenom tehnologijom što je posljedica izloženosti tehnologiji izvan škole. Poučavajući jedni druge učenici uče još aktivnije jer stečeno znanje prenose drugima. U ovom stručnom radu prikazan je nastavni sat Hrvatskog jezika u kojem su učenici uz pomoć tehnologije poučavali svoje suučenike te tijek pripreme za izvođenje takvog sata. Unaprijed određeni ishodi učenja bili su zadovoljeni, a učenici su pokazali veliku motivaciju za ovakvom vrstom rada.

Nikola Ivek
Katolička osnovna škola Svete Uršule

Nikola Ivek je učitelj razredne nastave i trenutno poučava učenike 2. razreda osnovne škole. U centru znanstvenog i stručnog interesa su mu inovacije u obrazovanju, tehnologija obrazovanja i aktivno učenje. Osim toga, voli glazbu i umjetnost koje su neizostavni dio njegove prakse, ali i privatnog života.

Puni tekst rada: radovi2018.cuc.carnet.hr/modules/request.php?module=oc_proceedings&action=view.php&id=176&type=2&a=Rad+je+prihva%C4%87en_z

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC