Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Zbornik stručnih i znanstvenih radova 20. CARNET-ove korisničke konferencije CUC 2018 - ISBN broj 978-953-6802-49-4 »
Puni tekst rada
View File
pdf
1.2MB

 

Naziv konferencije
CUC20: Mreža ideja

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Konvencijski centar Šibenik, 21. do 23. studenoga 2018. godine 

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, prosinac 2018.

Nakladnik 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-49-4

Urednica
Ana Orlović


Stručni rad

Laboratorijske simulacije u nastavi fiziologije

Primjenom Zakona o zaštiti životinja RH te načela „3R“ u nastavi predmeta Animalna fiziologija na preddiplomskom studiju Biologije i kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu više se ne koriste laboratorijske životinje, miševi i štakori. U nastavu je uveden PhysioEx laboratorijski simulacijski software koji omogućava ostvarivanje pojedinih ishoda učenja zadanih za ovaj predmet. PhysioEx se sastoji od dvanaest vježbi te šezdeset i šest laboratorijskih aktivnosti koji se mogu upotrijebiti za nadopunjavanje klasičnih laboratorijskih vježbi u nastavi fiziologije. PhysioEx je jedan od ponuđenih laboratorijskih simulacija te je moguće nastavu osuvremeniti koristeći i naprednije sustave što ovisi o financijskim mogućnostima i postavlja se kao cilj u osuvremenjivanju nastave iz predmeta Animalna fiziologija.

Antonela Paladin
Prirodoslovno-matematički fakultet Split

Antonela Paladin rođena je u Splitu 1973. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu i stekla stručni naziv profesor Biologije i kemije. Magistrirala je 2007. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla akademski stupanj magistrice znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje Biologija. Doktorirala je 2012. godine na Prirodoslovno matematikom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje Biologija. U znanstveno-nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, izabrana je 2017. godine na PMF-u Split gdje i danas radi. Na PMF-u Split izvodi nastavu iz predmeta Kralježnjaci, Animalna fiziologija te Biologija mora. U svom znanstvenom radu bavi se biologijom morskih organizama.

Puni tekst rada: radovi2018.cuc.carnet.hr/modules/request.php?module=oc_proceedings&action=view.php&id=186&type=2&a=Rad+je+prihva%C4%87en_z

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC