Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Zbornik stručnih i znanstvenih radova 20. CARNET-ove korisničke konferencije CUC 2018 - ISBN broj 978-953-6802-49-4 »
Puni tekst rada
View File
pdf
640KB

 

Naziv konferencije
CUC20: Mreža ideja

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Konvencijski centar Šibenik, 21. do 23. studenoga 2018. godine 

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, prosinac 2018.

Nakladnik 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-49-4

Urednica
Ana Orlović


Stručni rad

Izrada i upotreba digitalnog optičkog spektrometra u nastavi

U radu je najprije opisana konstrukcija spektrometra, navedeni su problemi s kojima smo se susretali tijekom konstrukcije, te su navedene komponente i programski alati koji su pri tome korišteni. U drugom dijelu rada opisan je nastavni sat tijekom kojeg je korišten spektrometar, način na koji su mjerene valne duljine i kako su prikazani rezultati i s kojom svrhom, navedene su prednosti ovakvog nastavnog sata te izneseni prijedlozi za poboljšanje kvalitete nastave fizike.

Danijel Ptičar
Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić

Danijel Ptičar rođen je 1975. god. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomirao je matematiku i informatiku na prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Trenutno radi u Srednjoj Školu Ban Josip Jelačić u Zaprešiću u kojoj predaje predmete iz područja algoritama i programiranja, te mikroupravljača. Napredovao je u zvanje mentora, a svoje znanstveno stručne radove prezentira na Županijskim i Državnim stručnim vijećima, te u stručnim časopisima.

Vesna Marić
Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić

Vesna Marić rođena je 1977.g. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je fiziku i kemiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i od 2006. g. radi kao nastavnica fizike u Srednjoj Školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću. Napredovala je u zvanje mentora, a svoje znanstvene interese usmjerava ka suvremenim pristupima nastavi prirodnih znanosti. Svoje znanstvene i stručne radove prezentira na Simpozijima o nastavi fizike i Županijskim stručnim vijećima te intenzivno radi na popularizaciji znanosti kroz razne projekte sa učenicima.

Puni tekst rada: radovi2018.cuc.carnet.hr/modules/request.php?module=oc_proceedings&action=view.php&id=44&type=2&a=Rad+je+prihva%C4%87en_z

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC