Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Zbornik stručnih i znanstvenih radova 20. CARNET-ove korisničke konferencije CUC 2018 - ISBN broj 978-953-6802-49-4 »
Puni tekst rada
View File
pdf
986KB

 

Naziv konferencije
CUC20: Mreža ideja

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Konvencijski centar Šibenik, 21. do 23. studenoga 2018. godine 

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, prosinac 2018.

Nakladnik 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-49-4

Urednica
Ana Orlović


Stručni rad

Želim stablo

Osnovna škola „Mladost“ Osijek nalazi se u središtu žitnice Hrvatske. Sve veća potražnja za prehrambenim namirnicama proizvedenim tehnologijom koja vrijedi za održivu i ekološku poljoprivredu potaknula nas je na istraživanje jedne od najznačajnijih ratarskih kultura, pšenice. Projektne aktivnosti usmjerili smo na promatranje rasta i razvoja pšenice iz certificiranog sjemena ekološke pšenice. U radu koristili smo i sjeme oplemenjene pšenice radi usporedbe rezultata. Učenici drugog i šestog razreda uzgajali su biljke pod jednakim uvjetima temperature i svjetlosti, ali u različitim vrstama tla: crnici, pjeskulji i ilovači. Redovito vlaženje tla omogućio nam je set za zalijevanje. Učenici šestih razreda su programirali micro:bit koji je regulirao zalijevanje posijanog sjemena ekološke pšenice u crnici. Učenici drugog razreda su na nastavi prirode i društva motrili i bilježili rast, uočavali na kojim mjestima zasijane površine je gušći, a na kojima rjeđi prinos. Učenici šestih razreda su na satima matematike izračunali postotak klijavosti sjemena ekološke i oplemenjene pšenice, obradili prikupljene podatke rasta pšenice, crtali dijagrame frekvencija te na temelju njih izveli zaključak. Dobivenim podatcima na satima informatike osmislili i izradili promotivni spot tijeka projekta "Želim stablo” u OŠ “Mladost” Osijek. Projekt je proveden u sklopu natječaja “Želim stablo” u organizaciji izdavačke kuće Profil Klett.

Brankica Majdiš
OŠ "Mladost" Osijek

Brankica Majdiš, profesorica je matematike i informatike od 2000.godine kada je diplomirala na Odjelu za matematiku, pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od iste godine radi u OŠ “Mladost“ Osijek, a po zvanju je učitelj mentor. Redovito pohađa stručna usavršavanja i aktivno sudjeluje u njima. Voditelj je Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike od 2014. godine. Osim organizacije stručnih skupova aktivno i sudjeluje u njima. Bila je predavač na nekoliko državnih skupova iz matematike, u Zadru, Osijeku, kao i na Carnetovim korisničkim konferencijama Rovinju, Dubrovniku. Sudjelovala je u projektu Sigurnost djece na internetu 2014./2015. , gdje je njena škola bila škola partner voditeljici projekta gđi. Lidiji Kralj iz OŠ Veliki Bukovec, te stvarala nastavne sadržaje o sigurnom korištenju interneta. Od 2003. godine mentor je studentima u izvođenju metodičkih vježbi iz nastave matematike u suradnji s Odjelom za matematiku u Osijeku. Redovito prati stručne časopise, a u jednom od njih je i sama sudjelovala. U Osječkom matematičkom listu 3(2003), br.1 izdan je njen članak pod nazivom Tetivni i tangencijalni četverokut. Prošle školske godine surađivala je sa Školskom knjigom gdje je jedan od autora Kratkih provjera znanja. U 2017./2018. sudjeluje u projektu Ja raSTEM- stvaranje interdisciplinarnog STEM kurikulumua za darovite učenike, koji je u organizaciji OŠ Hugo Kon iz Zagreba, a OŠ “Mladost“ je jedna od škola partnera.

Marijana Ivošević
OŠ "Mladost" Osijek

Marijana Ivošević, učiteljica je razredne nastave u Osnovnoj školi "Mladost" u Osijeku, a po zvanju je učitelj savjetnik. U svojih dvadeset i četiri godine rada redovito se stručno usavršava putem stručnih skupova, webinara, radionica i praćenjem stručne literature. Od završenih tečajeva još ima i standardnu diplomu iz ECDL-a, M2 Moodle MOOC, završene edukacije u sklopu projekta „e-Škole... Na međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima sudjeluje kao predavač na temu Projekt Sigurnost djece na internetu (2014./2015.) i Metodička vrijednost primjena IKT-a u nastavi (2018.). Više od deset godina kao izvannastavnu aktivnost vodi Male informatičare za učenike razredne nastave. Od 2008. godine kao dio tima sudjeluje u pripremi, izradi i javnoj promociji školskog DVD-a i jedna je od urednica web stranice škole. Sudjeluje u izradi kurikuluma, udžbenika, priručnika za roditelje i priručnika za učitelje kao član užeg projektnog tima škole partnera u IPA projektu Europske unije „Children`s safety on the Internet – Sigurnost djece na internetu“ (2013.-2015.). Kao voditelj radionice sudjeluje i u radu Zimske škole matematike za učenike četvrtih razreda (2015.). Mentor je studentima Fakulteta odgojnih i obrazovnih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Blanka Cikovac
OŠ "Mladost" Osijek

Blanka Cikovac, profesorica je matematike i informatike, deset godina predaje informatiku u OŠ „Mladost“ Osijek, a po zvanju je učitelj mentor. DOSADAŠNJE OBRAZOVANJE: Odjel za matematiku, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku DODATNO OBRAZOVANJE: ECDL mentor i ispitivač za osnovni i napredni program(2010.g), status Microsoft Innovative Educator Experta za šk.god. 2015./16., 2016./17. i 2017./18. PROJEKTI: 2013. godine uključila se s učenicima u projekt "Nasilje nije cool" kao jedna od deset osnovnih škola u Hrvatskoj. Cilj projekta je osmisliti aktivnosti koje preveniraju nasilje na društvenim mrežama, u suradnji s udrugom Medijska tvornica Zagreba. Učenike poučava kroz primjere iz svakodnevnog života te sudjeluje u integriranim projektima u školi kako bi pristup obradi i primjeni programskih sadržaja bio kreativniji. Kao rezultat godišnjeg projekta nastave informatike i matematike nastala je online Zbirka –Matematička slagalica 7. S učenicima sudjeluje u natjecanjima Croatian Makers lige radi uključivanja robotike i programiranja u edukaciju. Mentor je učenicima na državnim natjecanjima iz informatike na kojima postiže zapažene rezultate. U kategorijama Osnove informatike osvojeno 3.mjesto (2012.g.) i Razvoj softvera 4.mjesto.(2014.g.) Jedan je od članova užeg pedagoškog školskog tima koji su sudjelovali u međuškolskom projektu Sigurnost djece na internetu 2014./2015.. Sudjelovala je u izradi Nacionalnog kurikula i digitalnih nastavnih sadržaja. Surađuje s Odjelom za fiziku i održava praksu studentima fizike i informatike od 2014.g. U suradnji s udrugom Osijek Software City koordinira provedbom međunarodnih projekta u školi (Sat kodiranja; EU Code week). Voditelj je informatičke radionice projekta Grada Osijeka Centar izvrsnosti Osijek za šk.god 2017./18..

Puni tekst rada: radovi2018.cuc.carnet.hr/modules/request.php?module=oc_proceedings&action=view.php&id=50&type=2&a=Rad+je+prihva%C4%87en_z

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC