Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Zbornik stručnih i znanstvenih radova 20. CARNET-ove korisničke konferencije CUC 2018 - ISBN broj 978-953-6802-49-4 »
Puni tekst rada
View File
pdf
977KB

 

Naziv konferencije
CUC20: Mreža ideja

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Konvencijski centar Šibenik, 21. do 23. studenoga 2018. godine 

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, prosinac 2018.

Nakladnik 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-49-4

Urednica
Ana Orlović


Stručni rad

Sudjelovanje učitelja osnovnih škola u Erasmus+ programu

Erasmus+ najveći je program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta koji nudi brojne mogućnosti za učenike i odgojno – obrazovne ustanove uključene u obrazovanje, osposobljavanje i sport. Vodeći se pretpostavkom da su učitelji nedovoljno informirani te da većina njih nije sudjelovala u Erasmus+ projektima, cilj ovog rada bio je ispitati informiranost i sudjelovanje učitelja osnovnih škola sjeverozapadne Hrvatske u sklopu Erasmus+ programa. Istraživanje je provedeno školske godine 2017./2018. na uzorku od 115 odgojno – obrazovnih djelatnika iz 15-ak osnovnih škola iz područja sjeverozapadne Hrvatske. Iako 49,6% ispitanika smatra kako je dobro upoznato s Erasmus+ programom i mogućnostima koje koje se nude učiteljima osnovnih škola, rezultati istraživanja pokazuju da većina, njih 81,6% ispitanika dosad nije sudjelovala u Erasmus+ programima, kao ni u eTwinning mobilnostima ili TCA seminarima organiziranim od strane Agencije za mobilnost i programe Europske Unije. Od ukupnog broja ispitanika, svega 17,4% učitelja sudjelovalo je u Erasmus KA1 ili KA2 projektima, a 18,3% na TCA seminarima ili eTwinning mobilnostima.

dr.sc.Tea Pavičić Zajec
I. osnovna škola Varaždin

Tea Pavičić Zajec rođena je 31. srpnja 1986. godine u Varaždin. Osnovnu školu i Gimnaziju pohađala je u Varaždinu te maturirala s odličnim uspjehom. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2010. godine, završila je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, modul informatika, položila sve propisane ispite, udovoljila svim drugim propisanim obvezama i stekla akademski naziv magistra primarnog obrazovanja (mag. paed.). Godine 2012. upisuje doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje na brojnim konferencijama, objavljuje znanstvene i stručne radove, a kao školski projektni koordinator radi na Erasmus projektima i projektima financiranim od strane Europske unije. Kao jedina predstavnica iz Hrvatske, 2012. godine, sudjelovala je na međunarodnom stručnom usavršavanju Erasmus mobilnosti u Španjolskoj na temu korištenja tableta u nastavi, a 2015. godine prisustvovala međunarodnom usavršavanju Erasmus KA1 - primjena teorija učenja pri izradi digitalnih obrazovnih materijala. U ožujku 2017. sudjelovala je na međunarodnoj edukaciji U Španjolskoj na temu igrifikacije i učenja kroz igru u nastavi. Stečena znanja primijenila je u I. osnovnoj školi Varaždin u kojoj radi koristeći tablete u nastavi kao pomoćno nastavno sredstvo. Sudjelovala je na brojnim edukacijama i međunarodnim usavršavanjima vezanim uz korištenje IKT-a. Doktorirala je u travnju 2017. godine na temi „Učinkovitost korištenja informacijsko - komunikacijske tehnologije u nastavi matematike nižih razreda osnovne škole“ a u prosincu iste godine stekla naziv voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Trenutno radi na pet Erasmus projekata te surađuje s partnerima iz Slovenije, Švedske, Italije, Španjolske, Poljske, Grčke i Austrije.

dr.sc. Jelena Bistrović
OŠ Braća Radić Koprivnica

Jelena Bistrović, rođena je 6. siječnja 1987. godine u Koprivnici, gdje pohađa i završava svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Po završetku srednje škole, visokoškolsko obrazovanje nastavlja na Učiteljskom fakultetu, u podružnici Čakovec. Diplomirala je u rujnu 2010. godine naslovom rada Multimedija u dječjoj književnosti s izvrsnim uspjehom. Uručena joj je Dekanova nagrada 2010. godine za izniman uspjeh tijekom studija. Nakon stečene diplome autorica se zapošljava se u Osnovnoj školi „Braća Radić“, Koprivnica gdje prvih godinu dana radi na mjestu učiteljice informatike, a od rujna 2011. do danas na mjestu učiteljice razredne nastave. Od 2014. godine obnaša dužnost voditeljice područne škole. Godine 2012. upisuje Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti. Sudjeluje na brojnim konferencijama: MIPRO 2011, MIPRO 2014 i Konferencija Učiteljskog fakulteta 2015. U lipnju 2014. godine sudjeluje u ljetnoj školi Erasmus Intensive Programme u Latviji pod nazivom Transnational and intersectional methodologies in gender studies. Objavljuje niz stručnih i znanstvenih radova u području medija, multimedija te informacijske tehnologije. Doktorirala je u rujnu 2018. godine naslovom rada Razvoj i provjera modela motivacijske i multimedijske instruktivne poruke.

Puni tekst rada: www.politehnika.uniri.hr/index.php/politehnika/article/view/16

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC