Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Zbornik stručnih i znanstvenih radova 20. CARNET-ove korisničke konferencije CUC 2018 - ISBN broj 978-953-6802-49-4 »
Puni tekst rada
View File
pdf
957KB

 

Naziv konferencije
CUC20: Mreža ideja

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije
Konvencijski centar Šibenik, 21. do 23. studenoga 2018. godine 

Objavljeno
Zagreb, Hrvatska, prosinac 2018.

Nakladnik 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
www.carnet.hr
Josipa Marohnića 5, Zagreb
tel: (01) 6661 616
fax: (01) 6661 615

ISBN
978-953-6802-49-4

Urednica
Ana Orlović


Znanstveni rad

Pisanje osnovnoškolaca u novim medijima

Sažetak: Danas smo svjedoci da u komunikaciji novim medijima (Facebook, WhatsApp i sl.) dolazi do ispreplitanja govora, pisma i slike. Pisani pak tekstovi u novim medijima nerijetko sadrže elemente usmenoga govora i razgovornog stila pa ih stoga Crystal (2006) naziva Netspeakom. Uporaba novih medija dovela je tako do jezičnih promjena na svim lingvističkim razinama, a učestalim razlogom uporabe karakterističnih elemenata javlja se jezična ekonomija. Mladež već od ranih dana postaje najvjernijim korisnicima novih medija. Zbog brojnih kritika na njihovu pismenost i poznavanje standarda, istražili smo procjene 401 učenika 8. razreda o zastupljenosti elemenata jezika novih medija u njihovim tekstovima pisanim kako za potrebe škole, tako i u slobodno vrijeme. Rezultati istraživanja pokazali su međutim, da učenici elemente jezika novih medija statistički značajno više rabe u novim medijima u slobodno vrijeme, nego li u pisanim radovima za potrebe škole, bez obzira na spol i županiju u kojoj žive. Ključne riječi: jezik novih medija, pisani radovi učenika 8. razreda, pismenost mladih, elementi jezika novih medija

Marija Turk Sakač
OŠ "Ivan Benković" Dugo Selo

Diplomirala je na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu 2005. godine kao učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski jezik. Doktorandica je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranila je temu doktorskog rada na temu Elementi jezika novih medija u pisanim radovima učenika osnovne škole. Sudjelovala je i izlagala na mnogim međunarodnim i domaćim konferencijama te objavila nekoliko znanstvenih radova na temu obrazovne tehnologije u nastavi i jezika novih medija u pisanim radovima učenika te bila članica nekoliko projekata. Zaposlena je kao učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi „Ivan Benković“ u Dugom Selu.

Blaženka Filipan-Žignić
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Stupanj magistra ekonomskih znanosti stekla je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 2007. godine stekla je stupanj doktora humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je samostalno tri znanstvene monografije (O jeziku novih medija. Kvare li novi mediji suvremeni jezik?; Jezik moje bake i internet. Posuđenice u međimurskom kajkavskom dijalektu - jučer, danas, sutra...) te pedesetak prvenstveno znanstvenih, ali i stručnih radova. Sudjelovala je i izlagala na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama. Vodila je nekoliko projekata te bila istraživačica kako na inozemnim tako i na domaćim projektima. Mentorica je mnogih diplomskih radova te dviju doktorskih disertacija. Bila je u programskim, organizacijskim i uredničkim odborima znanstvenih i stručnih skupova kao i urednicom zbornika i časopisa. Recenzirala je na desetke radova za zbornike i časopise. Na visokoškolskim ustanovama bila je članicom Upravnog vijeća, obnašala funkciju Prodekanice za nastavu kao i Pomoćnice voditelja Odsjeka te funkciju Pročelnice Odsjeka. Kao dobitnica stipendija usavršavala se u Heidelbergu, Moskvi i Bonnu. Zaposlena kao sveučilišna profesorica i znanstvena savjetnica na Učiteljskom fakultetu - Odsjeku u Čakovcu.

Puni tekst rada: radovi2018.cuc.carnet.hr/modules/request.php?module=oc_proceedings&action=view.php&id=83&type=2&a=Rad+je+prihva%C4%87en_z

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC