Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Digitalno pripovijedanje Moovlyjem i PowToonom

Digitalno pripovijedanje praksa je korištenja digitalnih alata s ciljem informiranja ili poučavanja. Za opisivanje ove prakse koriste se i drugi pojmovi kao što su digitalni dokumentarci, digitalni eseji ili interaktivno pričanje priča. Svi se ti pojmovi vrte oko ideje ujedinjenja vještine pričanja priča i korištenja novih digitalnih alata za izradu tih priča. U primjeni i razumijevanju digitalnog pripovijedanja znatno nam je pomogao stručni članak prof. Ljerke Čuline objavljen na Portalu za škole. Digitalno pripovijedanje omogućuje korisnicima tehnologije da postanu kreativni pripovjedači. Kao i klasične priče, i digitalne se bave određenom temom iz određene perspektive. No, kao što i samo ime govori digitalne priče obično sadrže kombinaciju teksta, audio zapisa, video isječaka i glazbe. Ako se radi o obrazovnoj digitalnoj priči, osobito ako je izrađuju učenici, elementi obrazovne priče modificiraju se i nadopunjuju u skladu s posebnim zahtjevima takve digitalne priče: • glavna svrha priče • stajalište pripovjedača • ključno pitanje ili pitanja koja zadržavaju pažnju gledatelja • izbor sadržaja • jasnoća priče • ritam pripovijedanja • smisleno korištenje audio sadržaja • kvaliteta multimedijalnih sadržaja • optimalno korištenje detalja u izradi priče • pravilno korištenje jezika.

Interaktivno izlaganje Digitalno pripovijedanje Moovlyjem i PowToonom zamišljeno je na način da zorno prikaže kako su učenici Industrijske strojarske škole iz Zagreba, uz pomoć nastavnika, izradili digitalne priče o pravilima za rad na siguran način pri strojnoj obradi i video Pet pravila za sigurniji internet koristeći pri tome mrežne alate Moovly i PowToon.

Autor(i):

Kristinka Lemaić; Industrijska strojarska škola, Zagreb

Kristinka Lemaić diplomirala je proizvodno strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu čime je stekla zvanje inženjerke strojarstva. Od 2015. godine zaposlena je u Industrijskoj strojarskoj školi u Zagrebu gdje poučava Zaštitu na radu i voditeljica je Praktične nastave. Intenzivno koristi i proučava korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije u poučavanju. Sudjeluje u pripremi učenika za strukovno usmjerena školska i međužupanijska natjecanja. Autorica je e-Knjige Sigurnost i zaštita zdravlja na radu koja je 2017. godine nagrađena na CARNet-ovom natjecanju Pravi kaLibar za znanje. Na Državnom stručnom skupu strojarstva, brodogradnje i metalurgije 2018. godine održala je radionicu Primjena interaktivnih digitalnih alata u nastavi dok je tema na TeachMeetu (Susretu nastavnika virtualne zajednice praktičara pilot projekta e-Škole) 2017. godine bila vezana za primjere dobre prakse projekta e-Škole. Izlagala je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu u okviru stručne sekcije Digitalna transformacija obrazovnih institucija CECiiS 2018 konferencije (Central European Conference on Information and Intelligent Systems). Stručni rad Webinari i e-Knjiga u nastavi i promociji obrazovnih programa objavljen je u zborniku radova stručne sekcije Digitalna transformacija obrazovnih institucija CECiiS 2018 konferencije. Objavljuje članke i digitalne nastavne materijale u digitalnom časopisu za obrazovne stručnjake Pogled kroz prozor i na Portalu za škole. Redovito se stručno usavršava i volontira u organizaciji Status M gdje organizira radionice za učenike o nenasilju, inkluziji i rodnoj ravnopravnosti.

Mate Sabol; Industrijska strojarska škola, Zagreb

Mate Sabol diplomirao je Industrijsko inženjerstvo i menadžment na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu čime je stekao zvanje magistra inženjera strojarstva. Od 2015. godine zaposlen je u Industrijskoj strojarskoj školi u Zagrebu gdje predaje obrazovne sadržaje strojarske skupine predmeta. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 2015. godine završio je studij nastavničke naobrazbe pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja. Sudjeluje u pripremi učenika za strukovno usmjerena školska, međužupanijska i državna natjecanja. Intenzivno koristi i proučava korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije u poučavanju. Na Državnom stručnom skupu strojarstva, brodogradnje i metalurgije 2018. godine održao je radionicu Primjena interaktivnih digitalnih alata u nastavi. Objavljuje članke u digitalnom časopisu za obrazovne stručnjake Pogled kroz prozor i na Portalu za škole.

Josip Filić; Industrijska strojarska škola, Zagreb

Josip Filić završio je preddiplomski studij strojarstva na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku čime je stekao zvanje sveučilišni prvostupnik inženjer strojarstva (univ. bacc. ing. mech.). Od 2017. godine zaposlen je u Industrijskoj strojarskoj školi u Zagrebu gdje poučava ručnu i strojnu obradu na Praktičnoj nastavi. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 2017. godine završio je studij nastavničke naobrazbe pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja. Koautor je e-Knjige Sigurnost i zaštita na radu koja je 2017. godine nagrađena na CARNetovom natjecanju PravikaLibar za znanje. Na Državnom stručnom skupu strojarstva, brodogradnje i metalurgije 2018. godine održao je radionicu Primjena interaktivnih digitalnih alata u nastavi. Objavljuje članke u digitalnom časopisu za obrazovne stručnjake Pogled kroz prozor i na Portalu za škole.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC