Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
729KB

Glazba je svuda oko nas

U središtu je rada implementacija e-kolegija Glazba je svuda oko nas kojim se potiče međupredmetna korelacija i stvaralački rad u sustavu Moodle kod učenika nižih razreda osnovne škole. Nastavni sadržaji oblikovani su u skladu s fazama ADDIE modela za oblikovanje nastavnih sadržaja u sustavima za e-učenje. E-kolegij Glazba je svuda oko nas oblikovan je uporabom lekcija, testa, radionice, foruma za komunikaciju i suradnju te ankete za procjenu zadovoljstva učenika. Oblikovani nastavni sadržaj sjedinjuje sadržaje triju nastavnih predmeta – Prirode i društva, Glazbene kulture i Hrvatskoga jezika. Implementacija e-kolegija provedena je tijekom siječnja, veljače i ožujka 2017. godine na uzorku od 25 učenika. U implementaciji su sudjelovali učenici 4. razreda Osnovne škole Manuš iz Splita. Nastavni sadržaj implementiran je učenicima hibridnom nastavom i to uz 60% online isporuke. Ključna aktivnost e-kolegija je radionica Stvarajmo zajedno. Cilj je radionice oponašanjem zvukova iz prirode poticati stvaralački rad kod učenika jezičnim i glazbenim izražavanjem. Rezultat je radionice audio zapis proizašlih glazbenih doživljaja. Rezultati upitnika zadovoljstva pokazali su pozitivan stav učenika prema oblikovanim nastavnim sadržajima, proteklim aktivnostima te općenito prema e-učenju.

Autor(i):

Josipa Ivić; Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš

Josipa Ivić rođena je u Šibeniku 4. kolovoza 1992. godine. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Drnišu (Srednja škola „Ivana Meštrovića“ Drniš – Opća gimnazija). Godine 2016. diplomirala je na Odsjeku za učiteljski studij Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu te stekla akademski naziv magistre primarnoga obrazovanja sa smjerom Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju. Stručno osposobljavanje obavljala je u Osnovnoj školi Manuš u Splitu. Godine 2017. na natjecanju za nastavnike „Pravi kaLibar za znanje“, a u organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, njezin je digitalni nastavni materijal „Glazba je svuda oko nas“ nagrađen 2. nagradom. U veljači 2018. godine položila je državni ispit. Od ožujka 2018. godine kao autor radionica surađuje s Otvorenim učilištem Algebra u Zagrebu, a u travnju 2018. godine odabrana je za glavnu autoricu novih obrazovnih sadržaja Digitalne akademije na istom učilištu. Od rujna 2019. godine zaposlena je kao nastavnica informatike u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petropoljskog u Drnišu. Rado sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima predstavljajući primjere dobre prakse.

Trajanje: 15 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC