Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

TES Teach - alat za izradu i dijeljenje nastavnih sadržaja

Polaznici će se upoznati sa besplatnim digitalnim alatom pomoću kojega mogu izraditi digitalne nastavne materijala, TES Teach. Na početku radionice svaki polaznik izraditi će svoj besplatan korisnički račun koji se može izraditi unosom e-adrese i zaporke ili povezivanjem Google ili Facebook korisničkog računa s alatom zbog čega je isti dostupan i većini učenika. Polaznici će se upoznati s glavnim sučeljem i naučiti izraditi svoj vlastiti sadržaj. Naučiti će kreirati razrede unutar kojih će pojedini nastavni sadržaj biti pohranjen i podijeljen s učenicima. Također će naučiti kako pretraživati i pogledati radove drugih korisnika ovog alata, koji se mogu preuzeti i prilagoditi vlastitim potrebama. Ukoliko polaznik radionice ima Google Drive i Dropbox korisničke račune povezati će ih sa TES Teach računom kako bi mogao dodavati i sadržaje koje je pohranio na tim servisima. Upoznati će se sa opcijom pretraživanja i korištenja YouTube video sadržaja, opcijom pretraživanja i uključivanja Google fotografija, kao i Flickr servisa i uključivanje pronađenih slika. Naučiti će kako učitati datoteke s vlastitog računala, te kako sadržaju dodati oznake nastavnog standarda koji opisuje nastavni sadržaj i ishode učenja za nastavne jedinice koje se obrađuju u TES lekciji. Osim sadržaja za učenje i dodatno istraživanje, unutar digitalnog sadržaja izraditi će i kviz za provjeru usvojenosti nastavnog sadržaja koji se izrađuje. Naučiti će kako podijeliti lekciju unutar razreda i kako definirati što sve učenici u razredu mogu vidjeti i raditi. Vidjet će i prikaz iz učeničke perspektive, kako učenici pristupaju razredu i koje sve mogućnosti imaju učenici.

Autor(i):

Daniela Marčetić; Osnovna škola Grabrik, Karlovac

Daniela Marčetić je učiteljica matematike u Osnovnoj školi Grabrik, u Karlovcu. Rođena 1983. u Karlovcu, pohađala je OŠ Vladimir Nazor u Dugoj Resi, Srednju školu Duga Resa (smjer- opća gimnazija) te je završila Prirodoslovno – matematički fakultet u Zagrebu, odnosno stekla zvanje magistra edukacije matematike. Po završetku fakulteta zapošljava se u Osnovnoj školi Turanj na godinu dana, a zatim u Osnovnoj školi Slunj. Od 2011. radi u Osnovnoj školi Grabrik u Karlovcu. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama, primjenu dramsko pedagoških vježbi i igara u nastavnom radu. Redovito se usavršava i koristi razne web alate u nastavi i izvan nje te surađuje s nastavnicima i edukatorima na raznim projektima popularizacije matematike i znanosti.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: radionica je namijenjena nastavnicima osnovne i srednje škole i svima ostalima kojima bi izrada online kvizova i obrazovnih materijala koristila u radu s učenicima i sl.

Potrebna predznanja: polaznik ne treba imati nikakva prethodno stečena znanja, vještine ili iskustva u radu s alatom TES Teach.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC