Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Razvoj konceptualnog znanja kroz matematičke modele

Izradom i uporabom jednostavnih modela u nastavi kao nastavnog sredstva možemo kod učenika postići lakše usvajanje nastavnog gradiva i razumijevanje apstraktnih matematičkih pojmova i dokaza. Naime, vizualizacija u nastavi matematike je predmet raznih istraživanja. Istraživanja su pokazala da veliku ulogu u tome imaju nastavnici koji svojim pristupom u razumijevanju matematičkog problema mogu na ovaj način pomoći učenicima usvajanje matematičkih pojmova, a kasnije i primjeni rješavanja svakodnevnih životnih situacija grafičkim promišljanjem problema. Mnoga istraživanja pokazuju da nastavnici koji ističu vizualizaciju u matematici i koriste modele u obradi i usvajanju matematičkih pojmova postižu bolje rezultate kod svojih učenika, ne samo u osnovnoj školi nego i u srednjoj školi, i kasnije tijekom studija. Voditeljice radionice će motivirati nastavnike na izradu jednostavnih modela kao nastavnog sredstva i pomagala kojim se dolazi do potpunog razumijevanja i vizualizacije apstraktnog matematičkog pojma. Korištenjem GeoGebre kao moćnog matematičkog alata matematički pojmovi i zakonitosti se mogu promatrati na više načina: grafički, algebarski, interaktivno i tablično. Prikazani modeli će povezati pojašnjavanje matematičkih pojmova pomoću GeoGebre. Rad s modelima na radionici može potaknuti iskustveno, inovativno i kreativno učenje. Sudionici radionice će raditi na pripremljenim modelima te isprobati i primijeniti razvijanje i stjecanje konceptualnih znanja koje treba osvijestiti kod učenika. Modeli su primjenjivi u raznim matematičkim područima kao što su: linearna i kvadratna funkcija, geometrija prostora, svojstva trigonometskih funkcija na brojevnoj kružnici, te krivulja drugog reda.

Cilj radionice će biti postignut izlaganjem nastavnika o daljnjoj uporabi modela u nastavi matematike kao i primjenjivosti modela pri rješavanju određenih matematičkih problema.

Autor(i):

Snježana Bošnjak; Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Snježana Bošnjak rođena 1967. godine u Osijeku. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, 1992. i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Zaposlena u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek s ukupnim stažom od 25 godina. Sve godine rada nastoji poticati inovativnost i kreativnost kod učenika. Redovita je na skupovima namjenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine. Često se uključuje kao predavač na navedenim skupovima. Od 2017. promovirana je u zvanje profesora savjetnika matematike. Radi profesionalnog usavršavanja položila je sve module ECDL tečaja.

Zvjezdana Jurić; Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

Zvjezdana Jurić rođena 1964. godine u Osijeku. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, 1988. i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Zaposlena u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek s ukupnim stažom od 30 godina. Sve godine rada nastoji poticati inovativnost i kreativnost kod učenika. Redovita je na skupovima namjenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine. Često se uključuje kao predavač na navedenim skupovima. Od 2014. promovirana je u zvanje profesora savjetnika matematike. Radi profesionalnog usavršavanja položila je sve module ECDL tečaja.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: nastavnici matematike srednjih škola.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC