Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Nastava engleskoga jezika u inkluzivnom razredu

Kako se sve više učenika sa velikim spektrom posebnih potreba uključuje u redovnu nastavu, heterogenost je postao veliki izazov za nastavnike. U mnogim slučajevima, nastavnici nisu obrazovani za suočavanje s velikim rasponom posebnih potreba na svakodnevnoj bazi. Ova će radionica pokušati odgovoriti na pitanja: Što je to inkluzija i, još važnije, na koji način može funkcionirati u razredu? Kakve nastavne aktivnosti/ metode mogu biti korisne/ učinkovite pri učenju engleskog jezika te kako ih prilagoditi učenicima s poteškoćama u učenju u inkluzivnim razredima? U ovom izlaganju predložiti će se ideje vezane za rad u inkluzivnim razredima, potkrijepljene praktičnim primjerima i radnim materijalima korištenima u nastavi. Također, dati će se usporedba materijala napravljenih za određeni nastavi sat za učenike s poteškoćama i one po redovnim programu. Primjeri iz prakse obuhvaćaju sve aspekte nastave engleskoga jezika, tipove sati i aktivnosti koje se lako mogu prilagoditi i iskoristiti u svim nastavnim predmetima uz minimalne preinake. Posebno će se dati osvrt na aplikaciju Grammarly koja se pokazala kao odličan alat za autokorekciju, usvajanje pravilnog pisanja, usvajanje pravila interpunkcije, reda riječi u rečenici i za nadogradnju vokabulara.

Autor(i):

Andrea Živko; Srednja škola Vela Luka

Andrea Živko rođena je 1987.god. Diplomirala je hrvatski i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Splitu 2011.god. Kao nastavnica engleskog jezika radi u Srednjoj školi Vela Luka od 2013.god. Od početka rada s kolegicom vodi učeničku marketinšku agenciju Ankora kojoj je glavna aktivnost izrada turističkog vodiča Welcome to the island of Korčula. Odnedavno se uključila u rad lokalne udruge djece s posebnim potrebama.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC