Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Web alat Canva

Radionica obuhvaća upoznavanje s web alatom Canva za koji nije potrebno prethodno informatičko znanje. Korištenje je jednostavno i intuitivno. Prikazali bi se stvarni primjeri iz prakse. Sudionici bi uz pomoć edukatora izradili vlastiti sadržaj za korištenje u nastavi i drugim procesima koji se održavaju u školi (izvannastavne aktivnosti, stručno usavršavanje nastavnika, određena područja poslovanja škole itd.) u ovom digitalnom alatu.

CANVA omogućuje izradu različitih grafičkih materijala: brošure, letci, plakati, prezentacije, dopisi, naslovnice časopisa, logo, pozivnice, razglednice, akreditacije, programi, objave...

Autor(i):

Nina Dupor Marović; OŠ don Lovre Katića Solin

Nina Dupor Marović učiteljica je engleskog jezika u OŠ don Lovre Katića u Solinu. Doktorandica je poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje na stručnim usavršavanjima u sklopu programa Erasmus+. Njeno područje interesa su inovativni pristupi poučavanju te korištenje digitalnih alata u nastavi.

Trajanje: 45 minuta

Ciljana skupina: radionica je namijenjena učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima koji žele integrirati web alate u svoj nastavni proces, poboljšati svoj rad i steći kompetencije u korištenju digitalnih alata u nastavi i izvan nje.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC