Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Integrirana nastava matematike i povijesti

Na oglednom satu želimo prikazati primjer integrirane nastave Matematike i Povijesti koje izvodimo s učenicima osnovne škole Grabrik u Karlovcu. Na prošlogodišnjoj Carnet konferenciji predstavljeni su radni listovi za učenike petog razreda osnovne škole koji su nastali integracijom nastavnih sadržaja tih dvaju predmeta. Ispočetka zamišljeni samo kao materijali za učenike OŠ Grabrik, radni listovi su sada dostupni kao dodatan didaktički materijal odobren od AZOO pod nazivom „Heureka – brojevi su stvorili povijest“. Nakon odličnih reakcija i komentara na prošlogodišnje izlaganje htjeli smo kolegama pokazati kako naša integracija izgleda u stvarnosti, vratiti ih u klupe 5. razreda i na inovativan, zabavan i zanimljiv način podsjetiti na znanje Povijesti i Matematike. Predloženi koncept integracije učenicima omogućava promišljanje izvan okvira samo Matematike ili samo Povijesti te čini nastavu atraktivnijom i drugačijom. U našem izlaganju želimo pokazati kako u praksi izgleda ideja integrirane nastave dvaju naizgled nespojivih predmeta te prikazati prednosti, nedostatke i izazove kojima se susrećemo pri izvođenju integrirane nastave. Polaznici će dobiti unaprijed pripremljene radne listove koje će rješavati uz razgovor s profesoricama Povijesti i Matematike. Cilj je da polaznici iskuse integriranu nastavu s nadom da pokušaju slično i u svojim školama jer učenici vrlo pozitivno reagiraju na nove metode rada. Nadamo se dobiti povratne informacije od polaznika, koliko nastavnu metodu smatraju korisnom, što smatraju njenim prednostima, a što manama i bi li pokušali slično na vlastitim satovima.

Autor(i):

Tatjana Bednjanec; Osnovna škola Grabrik

Rođena 1976. u Zagrebu, pohađala je OŠ Otok, II. Gimnaziju (opći smjer) te je 2001. diplomirala povijest i geografiju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom Balkanske odrednice hrvatskog političkog i kulturnog diskursa u 1880-im godinama : slučaj časopisa "Balkan". Prvo radi kao nastavnik geografije i povijesti u Drugoj općoj privatnoj gimnaziji u Zagrebu (2002. – 2005.) te se 2006. zapošljava u OŠ Grabrik, u kojoj radii danas. U radu s učenicima zanima se za korelacije nastavnih predmeta koje podučava te organizira tematska predavanja za učenike starijeg uzrasta na engleskome jeziku (History in English). Posljednjih dvije godine intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova. Primarni interes su joj integracije povijesti i matematike te geografije i matematike. Jedna je od autora knjižice Svijet 4 rijeke, prijedlozi za projektnu nastavu 5. – 8. razreda, namjenjene učenicima koji dolaze u Aquatiku (slatkovodni akvarij u Karlovcu). Jedan je od autora radnih listova Heureka - brojevi su promijenili svijet, namjenjenih integriranoj nastavi povijesti i matematike za peti razred osnovne škole.

Antonija Capan; Osnovna škola Grabrik

Antonija Capan je profesorica matematike u Osnovnoj školi Grabrik, u Karlovcu. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. Intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova, pogotovo integracije povijesti i matematike te geografije i matematike na kojima učenici imaju priliku iskusiti rad i učenje na dva predmeta odjednom. Jedan je od autora radnih listova “Heureka - brojevi su promijenili svijet”, namjenjenih integriranoj nastavi povijesti i matematike za peti razred osnovne škole. Posljednje dvije godine sudjeluje u organizaciji matematičkih subota i ekipnog natjecanja za učenike cijele karlovačke županije.

Trajanje: 35 minuta

Ciljana skupina: nastavnici matematike i nastavnici povijesti, svi zainteresirani nastavnici koji bi navedene primjere mogli prilagoditi svojim predmetima.

Potrebna predznanja: znanje Matematike 5. razreda.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC