Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Interaktivna nastava uz Nearpod

Cilj radionice je omogućiti polaznicima izradu interaktivnih nastavnih sadržaja u alatu Nearpod. Polaznici će biti upoznati s načinom poučavanja koji učitelju omogućuje dizajnirati nastavu uz potporu digitalnih tehnologija tako da ona bude interaktivna, učenicima zanimljiva i motivirajuća te ih potakne personalizirati svoje učenje. Na početku je planirano kratko predstavljanje alata Nearpod na primjeru unaprijed izrađenog sadržaja (u alatu Nearpod) kojem će polaznici pristupiti u ulozi učenika, a voditeljica u ulozi učitelja. Nakon toga će polaznici proći postupak prijave u alat, te će vođenom aktivnosti usvojiti izradu interaktivnog sadržaja (iz ppt prezentacije, pdf ili Sway dokumenta) uz umetanje web sadržaja, video i audio sadržaja kao i zanimljivih aktivnosti (kvizova, aktivnosti crtanja, 3D aktivnosti i sl.). Polaznike će se korištenjem ovog alata potaknuti na upotrebu digitalnog okruženja za formativno vrednovanje otvarenosti ishoda učenja. Bit će upoznati s mogućnošću preuzimanja izvješća o radu učenika u Nearpod izrađenom digitalnom obrazovnom sadržaju te o uspješnosti ostvarenih ishoda kroz povratnu informaciju (Session Report) uz pregled rješavanja svih zadanih aktivnosti izražen grafičkim prikazima i tablicama s postotcima. Po završetku radionice polaznici će međusobno razmijeniti izrađene nastavne sadržaje u ulozi učitelja i učenika te će se na taj način provjeriti ostvarenost cilja i ishoda radionice. Na sva postavljena pitanja rado ću odgovarati uz predstavljanje konkretnih praktičnih primjera.

Autor(i):

Adrijana Leko; Osnovna škola dr. Franjo Tuđman Šarengrad

Diplomirana učiteljica razredne nastave u zvanju mentora i strastvena korisnica digitalnih alata u nastavi. Radi kao učiteljica razredne nastave u OŠ dr. Franjo Tuđman u Šarengradu te u njoj obavlja poslove administratora resursa, uređuje školsku web stranicu te je glavna i odgovorna urednica školskog lista “Školski svitak” za koji osmišljava grafički dizajn. Devetnaest godina radnog iskustva u radu s učenicima. Završila CARNet-ovu E-learning akademiju smjer Tutoring i Course design. Piše stručne članke u kojima objavljuje praktične prikaze iz svakodnevne nastave, te radi kao vanjska suradnca u edukacijama učitelja na pilot projektu e-Škole. Izrađuje vlastite digitalne obrazovne sadržaje koje rado dijeli s učiteljima praktičarima te tako potiče kulturu dijeljenja pazeći na intelektualno vlasništvo i autorska prava.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: učitelji/ce razredne nastave, učitelji/ce i nastavnici/nastavnice prirodoslovnih i društvenih grupa predmeta koji rade u osnovnim i srednjim školama; stručni suradnici (opcionalno).

Potrebna predznanja: osnove rada na računalu, osnove rada na Internetu, osnove rada u web pregledniku.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC