Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
254KB

Unaprjeđenje IKT kompetencija slijepih i slabovidnih osoba

Tehnološki napredak donio je sa sobom mnoštvo mogućnosti za napredak i obrazovanje djece i mladih. No kakve prilike imaju mladi koji ne mogu pratiti standardnu edukaciju koja se danas provodi? U ovom radu predstavljen je izazov edukacije slijepe i slabovidne djece i mladih u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT), način na koji se takva edukacija ipak može uspješno provoditi te je predstavljen jedinstveni kamp mladih koji upravo u toj edukaciji uspijeva čitav niz godina.

Autor(i):

Dino Ilić; Centar UP2DATE

Dino Ilić je student diplomskog studija računarstva na Tehničkom fakultetu Rijeka. Programiranjem se bavi dugi niz godina, a zadnjih nekoliko godina sudjeluje u provođenju raznih edukacija djece i mladih. Tako je protekle tri godine sudjelovao na međunarodnom kampu za slijepe i slabovidne gdje je održao niz radionica u području IKT-a kao dio centra UP2DATE. Kroz fakultet je bio uključen u niz projekata u području izrade web aplikacija, ali i interakcije čovjeka i računala (HCI). Dobitnik je dekanove nagrade i nagrade za volontera godine Primorsko-goranske županije. Nekoliko godina je sudjelovao na konferenciji CUC s radovima u području edukacije slijepih i slabovidnih osoba.

Trajanje: 15 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC