Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Potraga za brojem π - integrirano učenje

OŠ Bartula Kašića već tradicionalno obilježava Međunarodni dan broja π. Ovogodišnje organizatorice Lana Kulišić i Vlatka Ignac (prijavljene kao autorice na Konferenciji), odlučile su obilježiti ovaj dan kroz integrirano učenje u obliku korelacije više nastavnih predmeta: matematike, informatike, engleskog jezika, fizike, povijesti, geografije, tehničke kulture, tjelesne i zdravstvene kulture, građanskog odgoja. Provedena je aktivnost u staroj jezgri grada Zadra koju su nazvale Potraga za brojem π. Interakcija raznih disciplina, odnosno nastavnih predmeta u svrhu rješavanja određenih problema i zadataka, dalo je dodanu vrijednost ovoj aktivnosti koju su i sami učenici prepoznali i ocijenili kao poticajnu, zabavnu i kreativnu. Svi učenici sedmih razreda izabrali su 5 predstavnika po razredu koji su činili 5 grupa. Učenici osmih razreda bili su zaduženi za cjelokupnu pripremu materijala: uvodnog teksta o svakoj lokaciji na engleskom jeziku bez kojeg nije bilo moguće riješiti pojedine zadatke, karte s označenim lokacijama i matematičkih zadataka u obliku QR kodova. Sve tragove s lokacija u obliku slova trebalo je spojiti u konačni pojam. Taj konačni pojam krio je zadnju tajnu lokaciju – Pozdrav Suncu gdje su mjereći promjer, učenici dobili približnu vrijednost broja π. Svi učenici i učitelji u pratnji formirali su slovo π na Pozdravu Suncu što je snimljeno pomoću drona i objavljeno na https://www.youtube.com/watch?v=HTL9XGLZMrg. Na kraju su podijeljene nagrade sponzora svim učenicima koji su sudjelovali u ovom projektu. Učenici su tako dobili priliku proživjeti jedan nastavni dan izvan učionice kroz jedinstvenu aktivnost koja je uključivala korištenje tehnologije, timski rad, fizičku aktivnost, kreativnost, druženje i zabavu.

Autor(i):

Vlatka Ignac; OŠ Bartula Kašića Zadar

Vlatka Ignac rođena je 8.10.1985. u Virovitici. 2010. godine stekla je zvanje magistre edukacije matematike i informatike na Odjelu za matematiku (Osijek) te 2012. položila je stručni ispit. U OŠ Bartula Kašića u Zadru radi od 2012. gdje je zaposlena kao učitelj matematike i informatike. Kroz cijelo radno iskustvo učenike priprema za različita natjecanja (u Matematičkom društvu Zadar u sklopu Centra izvrsnosti iz matematike, županijska natjecanja Infokup, Klokan bez granica, Festival matematike u Splitu), organizira brojne aktivnosti (Večer matematike, Dan broja Pi, Hour of Code, Festival znanosti u Zadru), drži predavanja (CUC 2017., ŽSV), bila je dio tima koji je uspješno odradio Erasmus projekt ‘Flip&Movie’, izrađuje digitalne sadržaje (aplikaciju www.storyinventor.eu, digitalni školski list www.bartulin.com, GeoGebra uratke, projektne zadatke u sklopu STEM revolucije) te koristi mnoge druge digitalne sadržaje i programe. Nastavu želi osuvremeniti i učiniti je što bližom učenicima.

Lana Kulišić; OŠ Bartula Kašića Zadar

Lana Kulišić rođena je 15. kolovoza 1975. godine u Zadru. Nakon završene opće gimnazije zvanje profesora engleskog jezika i geografije stekla je na Sveučilištu u Zadru. U obrazovnom sustavu radi od 1999. godine kao profesor engleskog jezika i književnosti i geografije.U osnovnoj školi Bartula Kašića Zadar zaposlena je od 2012. godine na radnom mjestu učitelja engleskog jezika. Voditeljica je nekoliko projekata koji se provode u njenoj školi, u cilju promicanja i stjecanja znanja, vještina i kompetencija potrebnih učenicima za izazove današnjeg digitalnog doba. Povezivanje IKT tehnologije kao suvremenim imperativom u obrazovanju smatra dodatnim izazovom, ali i način kako približiti nastavne sadržaje učenicima i učiniti ih zanimljivijima. U sklopu prošlogodišnje Carnetove konferencije sudjelovala je kao interaktivni izlagač gdje je predstavila digitalnu aplikaciju "Storyinventor" čiji je koautor.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC