Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Kako napisati STEM priču?

„Kako napisati STEM priču?“ projekt je učenika 8.razreda iz područja biologije čovjeka. Realiziran je u okviru eksperimentalne organizacije nastave biologije i kemije koja podrazumijeva provođenje koncentrirane nastave na način da navedene predmete slušaju samo u jednom obrazovnom razdoblju. Cilj je projekta bio kontinuirano uključiti učenike u nastavni proces s idejom da gradivo koje obuhvaća anatomiju i fiziologiju čovjeka usvoje trajno i kvalitetno. Rješavajući zadani problemski zadatak „Od Starta do cilja“ učenici su samostalno izradili svatko svoj razvojni plakat, koji su po završetku prezentirali. Sljedeća generacija osmaša učila je na isti način izrađujući razvojni plakat u digitalnom obliku u formi konceptualne mape, koristeći web alat Prezi. Digitalna verzija omogućila je korištenje mape na nastavi drugih predmeta čime je ostvaren interdisciplinarni pristup u nastavi. Sadržaje kemije integrirali su izradom e-portfolia u alatu FlipSnackedu. Na matematici su rješavali različite problemske zadatke; Forenzika sustava organa za kretanje (Večer matematike); Slatko-da, ali kratko- integrirani blok sat biologije i matematike; Brzi i žestoki- disanje, krvotok, energija, kondicija i brzina kemijskih reakcija, radionica održana u okviru projektnog tjedna. Konceptualna mapa sadrži i film koji su učenici snimali na temu Ovisnosti u korelaciji s hrvatskim jezikom i satom razrednika. Filmove su učenici prezentirali, a rad je vrednovan ocjenama iz tri predmeta (biologije, hrvatskog jezika i informatike). Aktivnim učenjem omogućeno je učenicima trajno usvajanje znanja , kreativnost u radu, povezivanje ideja, suradničko učenje te učenje procesa samovrednovanja. Provedena evaluacija i istraživanja školskog psihologa pokazala su povećanje učeničke motivacije i porast korištenja različitih strategija učenja.

Autor(i):

Draženka Kovačević; Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar

Draženka Kovačević rođena je 2. ožujka 1968. godine u Osijeku. Diplomirala je 2002. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija obavljala je poslove stručne voditeljice u parku prirode Kopački rit. U privatnoj gimnaziji Gaudeamus radila je u nastavi te sudjelovala na projektu škole u prirodi. Sudjelovala je i na školskom, županijskom i državnom natjecanju iz kemije. Od 2007. godine stalna je zaposlenica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru na radnom mjestu nastavnice prirode, biologije i kemije. Radu škole doprinosi velikom angažiranošću u različitim projektima i radionicama. Također, aktivna je u promicanju novih ideja i tehnologija te je uključena u projekt eksperimentalne organizacije nastave i e-škole, kao nastavnica STEM predmeta. Članica je županijskog povjerenstva natjecanja iz kemije i redovito sudjeluje u županijskim i školskim natjecanjima. Aktivno sudjelovala na 18. i 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji, predstavljajući konferencijski rad u sklopu teme "Primjeri dobre prakse e-Škole", pod nazivom "Istražujem zapisujem i dijelim jer kemija je svugdje oko nas te Ogledni sat "Slatko? Da, ali kratko - biologija i matematika u kuhinji".

Ivana Mažar Marušić; Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar

Ivana Mažar Marušić rođena je 1981.godine u Vukovaru. Treći razred osnovne škole završava u Vukovaru, a zbog ratnih razaranja grada u Domovinskom ratu školovanje nastavlja u Zagrebu gdje završava drugi razred srednje škole X. gimnazije „Ivan Supek“. Godine 1998. vraća se u Vukovar te srednju školu završava u vukovarskoj gimnaziji i upisuje Odjel za matematiku u Osijeku na kojem stječe zvanje profesorice matematike i informatike. Od 2007. godine zaposlena je u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru gdje radi kao nastavnica matematike i voditeljica je projektnog tima e-škole. Tijekom rada redovito se stručno usavršava, održava predavanja i sudjeluje u različitim projektima kojima se popularizira matematika i prirodoslovne znanosti među učenicima osnovne škole, ali i dječjih vrtića grada Vukovara. Aktivno sudjelovala na 18.i 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji u Rovinju, predstavljajući konferencijski rad u sklopu teme "Primjeri dobre prakse e-Škole" te Ogledni sat "Slatko? Da, ali kratko - biologija i matematika u kuhinji". Kao izrazito komunikativna osoba i osoba spremna na suradnju redovito je angažirana u promoviranju škole. U svom svakodnevnom radu s učenicima veseli se učenju i primjeni novih metoda i oblika rada te unapređenju odgojno-obrazovne prakse.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC