Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

E-sfera Školske knjige

Školska knjiga d. d. prvi je hrvatski nakladnik koji će koristiti vlastiti cjeloviti digitalni sustav E-sfera za razvoj multimedijalnih i interaktivnih sadržaja uz tiskane udžbenike. Aplikacija učenicima omogućuje vrlo jednostavan i brz pristup dodatnim digitalnim sadržajima putem tableta ili mobilnog telefona. Dodatni digitalni sadržaji obogaćuju svaku nastavnu jedinicu raznovrsnim sadržajima grupiranim prema razinama kognitivnih sposobnosti, od jednostavnijih prema složenijima, poput zvučnih zapisa interpretativnoga čitanja polaznih tekstova, metodički pojednostavljenih književnih i neknjiževnih tekstova, dodatnih tekstova uz njihovu metodičku obradu, igara različitih tipova, zadataka za ponavljanje i provjeru na trima razinama složenosti itd. U izlaganju će se demonstrirati rad s aplikacijom sustava, otkriti mogućnosti koje aplikacija nudi te istaknuti dobri primjeri njezina korištenja u nastavi hrvatskoga jezika. Pored mogućnosti koje nudi sustav E-sfera obrazložit će se i predstaviti sadržaji izrađeni u preporučenim alatima iz vanjskih izvora kao što su Wordwall, Piktochart i LearningApps.

Autor(i):

mr. sc. Emica Calogjera Rogić; Školska knjiga d.d.

Zaposlena je u Školskoj knjizi od 2008. kao urednica za hrvatski jezik i strana izdanja. Bila je profesorica hrvatskog jezika i književnosti u zagrebačkoj VII. gimnaziji, zatim u Hrvatskoj školi „Bartol Kašić'' u Lyonu i Dijonu te lektorica za hrvatski jezik i književnost na Sorbonni u Parizu. Diplomirala je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i magistrirala na Odsjeku za komparativnu književnost na istom fakultetu.

Anita Šojat; Osnovna škola Ljudevita Gaja, Osijek

Učiteljica savjetnica hrvatskoga jezika s dvadesetdvogodišnjim iskustvom u nastavi u osnovnoj školi. Autorica čitanke Snaga riječi i udžbenika Naš hrvatski. Završila je Pedagoški fakultet u Osijeku u zvanju profesorice hrvatskog jezika i književnosti, a dodatno se usavršavala na E-learning akademiji i ostalim oblicima stručnog usavršavanja. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća i predavačica na seminarima za učitelje hrvatskog jezika. Članica Stručne radne skupine za izradu prijedloga predmetnog kurikuluma za Hrvatski jezik.

Vanja Jajić; Školska knjiga d.d.

Zaposlena je u Školskoj knjizi od 2017. kao urednica za hrvatski jezik pod mentorstvom mr. sc. Emice Calogjera Rogić. Diplomirala je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Marko Brajković; Osnovna škola Lovas, Lovas

Učitelj hrvatskog jezika s desetogodišnjim iskustvom rada u osnovnoj školi. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Aktivno uključen u eTwinning projekte različitih razina složenosti, sudionik međunarodnih usavršavanja, autor digitalnih nastavnih materijala i predavač na stručnim vijećima i seminarima za učitelje hrvatskog jezika.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC