Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Prvi koraci u MicroPythonu – izradimo semafor

Polaznici radionice upoznat će se sa mogućnošću programiranja micro:bita programskim jezikom micro:bit MicroPython. Radionica obuhvaća naprednije korištenje micro:bitovih izvoda za upravljanje vanjskim uređajima. Svi polaznici radionice koristit će se radnim kompletima koji se sastoje od: micro:bita, prototipske pločice, makete semafora (izrađene sa naprednijom skupinom učenika uz pomoć 3D printera) te spojnim kablovima s krokodilskim štipaljkama. U izradi programskog koda potrebnog za upravljanje semaforima primijenit će odredbe važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje se odnose na prometna svjetla i svjetlosne oznake. Programski jezik Python sve se više upotrebljava u nastavnom procesu, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama, a njegova prisutnost u školskim udžbenicima je sve češća kao jedna od opcija izbora programskog jezika. Ovaj i ovakvi primjeri zorno će prikazati njegove praktične mogućnosti. Polaznici radionice imat će dva zadatka: 1. spojiti sve potrebne elemente u funkcionalnu cjelinu i 2. izraditi programski kôd za upravljanje semaforom. S obzirom da su za sudjelovanje u radionici dovoljna osnovna znanja iz programiranja, polaznici radionice će na licu mjesta vidjeti rezultate svojeg rada. Cilj je prikazati spoj micro:bita i programskog jezika Python u fizičkom svijetu, kao odmak od isključivo softverskih programskih zadataka na natjecanjima iz informatike.

Autor(i):

Ivan Biuklija; OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo

Ivan Biuklija rođen je 1979. godine, završio je srednju elektrotehničku školu, te studij engleskog jezika i književnosti i povijesti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Zaposlen je kao učitelj engleskog jezika u OŠ Matije Petra Katančića u Valpovu, s više od 12 godina radnog iskustva. Uz rad u nastavi, razvija i održava školsku internetsku stranicu i pruža informatičku podršku nastavnicima i osoblju, a iza sebe ima i desetak godina iskustva u prevoditeljstvu. U slobodno se vrijeme bavi računalima, tehnologijom, elektronikom, programiranjem i razvojem web-aplikacija, a sudjelovao je u nekoliko projekata zimske škole informatike, e-Twinning projektima. Suautor je radova za konferencije MIPRO i CUC. Posebno ga zanimaju slobodni softver i projekti otvorenog koda, koje promiče i primjenjuje u svakodnevnom radu.

Davor Šokac; OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo

Davor Šokac rođen je 1961. godine u Osijeku, osnovnu je školu završio u Belišću, a srednju školu u Valpovu i Osijeku. Studirao je na Pedagoškom Fakultetu u Osijeku, a nakon završenog studija zaposlio se u osnovnoj školi u Valpovu, gdje i danas radi. Od 1994. godine sa svojim učenicima redovito sudjeluje na županijskim natjecanjima iz informatike, a nerijetko i na natjecanjima državne razine (najveći uspjeh učenika je prvo mjesto na državnom natjecanju 1998. godine u Čakovcu). Od 2002. godine redovito sudjeluje na međunarodnim skupovima MIPRO kao izlagač u okviru grupe Računalo u obrazovanju, a od 2002. do 2012. godine sudjelovao je kao izlagač i predavač na državnim savjetovanjima Računalo u školi. Od 2010. godine sudjeluje u projektu ICT Edu u sklopu kojega je održao preko 90 radionica u školama Slavonije i Baranje, a 2012. godine promoviran je u zvanje učitelj-savjetnik. Suautor je školskih udžbenika Klikni mišem za osmi razred osnovne škole (Školska knjiga), Udžbenik za srednje ekonomske škole I i Udžbenik za srednje ekonomske škole III (Školska knjiga), Informatika - udžbenik za sve razrede gimnazije (Profil) i autor priručnika za rad s programskim alatom Microsoft Expression Web (Profil).

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: kako je učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj podijeljen velik broj micro:bit računala, radionica je prvenstveno namijenjena nastavnicima škola čiji učenici imaju dostupna micro:bit mikroračunala.

Potrebna predznanja: za uspješno sudjelovanje u radionici polaznicima je potrebno osnovno znanje programiranja koje učenici svladavaju u 5. i 6. razredu osnovne škole.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC