Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Sunčev sustav

Sunce ne samo da je centar našeg sustava, ono je i elektrana života Zemlje. Ovim projektom želimo približiti kako Sunce djeluje na različite planete svog sustava, kako naizgled male omjerne razlike čine velike razlike ekosustava, te samog sastava planeta. Izradom mehanizma vrtnje planeta oko Sunca, prikazujemo kako se razlikuje prolazak godina na svakom planetu. Zatim ,zbog njihove udaljenosti od Sunca pokazujemo razlike u temperaturama koje omogućuju nastanak života, odnosno njegovo održanje u obliku koji je nama poznat. Zbog te pozicioniranosti svaki planet ima svoj jedinstveni kemijski sastav koji možemo analizirati spektografskim mjerenjem i time simulirati miris planeta kakav bi bio kad bi mogli slobodno prošetati. Dodatnim poznavanjem uvjeta na svakom planetu, omogućuje nam da simuliramo i zvuk koji bi doživjeli na svakom od njih.

Autor(i):

Mirko Ožvat; Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

MIRKO OŽVAT je rođen 17.11.1983. godine u Brčkom, osnovnu školu je završio u Soljanima. Nakon toga je u Županji završio Tehničku školu smjer strojarski tehničar. Visoku stručnu spremu je stekao na strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, gdje je diplomirao na smjeru proizvodno strojarstvo. Po završetku školovanja počeo je raditi u osnovnoj školi na radnom mjestu nastavnika matematike. Tokom rada položio je pedagošku skupinu predmeta te je prešao u Tehničku školu u Županji, gdje je radio kao nastavnik stručnih predmeta podržanih računalnim programom CATIA i AUTO-CAD. U Tehničkoj školi Ruđera Boškovića Vinkovci počeo je raditi 2013 godine. Osim stručnih predmeta vezanih uz nastavu, intenzivno se bavi konstruiranjem u računalnom programu CATIA.

Danijel Pobi; Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Rođen je 28.9.1984. u Vinkovcima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon završene matematičke gimnazije, upisuje studij računarstva na Fakultetu Elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gdje je i stekao titulu diplomiranog inženjera računarstva. Još tijekom studija radio je u nekoliko poduzeća u svojoj struci. Nakon završetka studija radio je u privatnom sektoru. U Tehničkoj školi Ruđera Boškovića počeo je raditi u rujnu 2015. godine kao nastavnik računalstva i elektrotehničke skupine predmeta. Istaknuo se u svom području, te često potiče učenike na kreativan rad i da razmišljaju van okvira. Uvijek voljan pomoći kolegama. Kritičan, realan i tip osobe koju se voli ili mrzi. Uvijek spreman na suradnju s svim profesorima i učenicima, te se istaknuo na nekoliko projekata. Često surađuje s kolegama iz strojarstva, matematike, fizike i arhitekture. Istaknuo se u radu na mnogobrojnim projektima otkako je počeo raditi u školi. Njegova matična škola je u projektu e-škole, pa sudjeluje i u tim radionicama.

Mirna Stojanović; Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

MIRNA STOJANOVIĆ, rođena je 22.10.1974. u Vinkovcima, gdje završava osnovnu i srednju školu. Studij matematike i fizike upisala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, a diplomirala je na Odjelu za matematiku na području kvantne fizike. Na svom prvom radnom mjestu, u OŠ. Ivana Mažuranića Vinkovci, radi kao nastavnik matematike, te sa učenicima ostvaruje značajne rezultate. Uvijek je znala kako motivirati učenike, i od njih „izvući“ ono najbolje. Od 2004. radi u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića kao nastavnik matematike. Uvijek je spremna na suradnju, pa svoje slobodno vrijeme ulaže u brojne projekte koje realizira i sa učenicima i sa kolegama različitih struka.

Danijel Markić; Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

DANIJEL MARKIĆ je rođen 21.11.1985. u Vinkovcima. Osnovnu školu je završio u Štitaru i gimnaziju u Županji. Nakon završene gimnazije, upisuje studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Fizički odsjek, gdje je i stekao titulu profesora fizike i informatike. Prvo zaposlenje kao apsolvent dobiva u OŠ Mate Lovraka Županja, kao nastavnik matematike, fizike i informatike. Nakon toga prelazi u OŠ Ivana Kozarca kao nastavnik fizike gdje sa učenicima ostvaruje zapažene rezultate. U Tehničkoj školi Ruđera Boškovića počeo je raditi u rujnu 2014. godine kao nastavnik fizike i računalstva. Istaknuo se u svom području, te često potiče učenike na kreativan rad. Na regionalnim i državnim smotrama ostvaruje zapažene rezultate.

Ana Žuljević; Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

ANA ŽULJEVIĆ rođena je 12. listopada 1985. u Vinkovcima. Nakon završetka osnovne škole upisuje Gimnaziju Matije Antuna Relkovića, opći smjer. 2004. godine školovanje nastavlja u Zagrebu, na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, Kemijski odsjek. Diplomira 2010. godine na Zavodu za analitičku i Zavodu za opću i anorgansku kemiju s radom ''Spektrofotometrijsko proučavanje reakcije željeza (III) i 3 – hidroksi – 2 – metil – N – (p – aminofenil) – 4 – piridona''. Rad je sadržavao i metodički dio pod nazivom ''Metali kao ambalažni materijal''. 2011. godine zapošljava se u Poljoprivredno – šumarskoj školi Vinkovci. Iste godine prelazi u Đakovo u Obrtničku školu Antuna Horvata, gdje, osim u nastavi prirodoslovlja, sudjeluje i u nizu kulturnih događanja koje organizira škola .Za Društvo hrvatskih književnika – Ogranak Slavonsko – baranjsko – srijemski. 2012. godine na poziv mr. sc. Olgice Martinis i dr. sc. Draginje Mrvoš Sermek, doc. održava predavanje na temu ''Ionski kristali'' u sklopu seminara ''Stručno – metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika učitelja kemije''. 2013. godine prelazi u Srednju strukovnu školu Vinkovci i Tehničku školu Ruđera Boškovića Vinkovci, gdje radi i danas. Sudjeluje u radu STEM tima u sklopu Pilot projekta ''e – Škole''. Udana je i majka jedne djevojčice.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC