Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Generiranje pisanih provjera

Generiranje pisanih provjera je sustav za on-line generiranje zadataka iz informatike, matematike, fizike, a moguće su i prilagodbe za ostale predmete.

Sustav nudi izbor određenog broja unaprijed pripremljenih zadataka, a ključni numerički podaci u zadacima se generiraju slučajnim izborom u željenom intervalu. Korisnik može odabrati broj različitih pisanih provjera.

Nakon odabira tipova zadataka i broja pisanih provjera sustav generira pisane provjere i rješenja u pdf formatu.

Cilj sustava je olakšavanje posla nastavnicima u sastavljanju pisanih provjera s tipiziranim zadacima. Svaki učenik može dobiti svoju inačicu zadatka, a ispravljanje provjera je brzo jer se za svaku provjeru generiraju i rješenja.

Cijeli sustav je napisan u PHP-u a za generiranje izlaznih dokumenata koristi se LaTeX.

Tijekom izlaganja publika će imati priliku aktivno sudjelovati na način da putem svojih mobilnih uređaja isproba rad sustave te da iznese prijedloge za poboljšanje sustava te ukaže na eventualne pogreške i izrazi svoje kritičko mišljenje o sustavu.

Sustav se bazira na generatoru slučajnih brojeva i stoga je prvenstveno pogodan za kreiranje pismenih provjera iz predmeta STEM područja. No tijekom izlaganja planiramo dati i neke konkretne primjere generiranja pismenih provjera iz nekih drugih predmeta kako bi od nastavnika koji predaju te predmete dobili povratnu informaciju i prijedloge kako sustav primijeniti i na neke druge predmete koji ne spadaju u STEM područje.

Autor(i):

Igor Urbiha; Tehničko veleučilište u Zagrebu

Dr. Igor Urbiha je rođen 1967. godine u Vinkovcima, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1989. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu (smjer profesor matematike i informatike), gdje je magistrirao 1993. i doktorirao 1998. godine. Radi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu kao profesor visoke škole.

Đuro Leščić; Srednja škola Vrbovec

Đuro Leščić je rođen 1967. godine u Donjoj Velikoj. Osnovnu školu završio u Preseki 1982. godine. Srednju školu završio u Vrbovcu 1985. godine. Diplomirao na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Zagrebu – smjer profesor matematike i informatike 1993. godine. Od 1990. godine zaposlen je u Srednjoj školi Vrbovec kao nastavnik matematike i informatike.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC