Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
1.3MB

Komuniciranje stripom: sat medijske pismenosti u knjižnici

Pristup knjižničarstvu kao profesionalnoj praksi utemeljenoj na raznovrsnim empirijskim pokazateljima (statistike, komentari korisnika, istraživanja) predmet je velikog broja diskusija u literaturi u području informacijskih znanosti. Stoga je cilj ovog istraživanja ispitivanje efikasnosti nastave medijske pismenosti u osmogodišnjoj školi u svrhu poboljšanja obrazovne funkcije školskih knjižnica. Istraživanje je provedeno primjenom kvantitativne i kvalitativne metodologije. Predmet istraživanja u ovom radu je nastavni sat o stripu kao mediju, koji je realiziran kroz suradnju školske knjižničarke s razrednom učiteljicom. Nastavni sat obuhvatio je 4 tipa nastavnih aktivnosti: upoznavanje učenika s likovima stripa Durica (korištenje lutaka), razgovor o karakteristikama stripa popraćen aktivnostima za učenike, grupni rad na kreiranju teksta za foto-strip (korištenje aplikacije Comic Life ) i na kraju provjera znanja korištenjem aplikacije Plickers. Nakon svake nastavne aktivnosti proveden je kratak kviz kojim se ispitivalo zadovoljstvo učenika sadržajem nastave i aktivnostima. Pitanja su bila formulirana korištenjem Likertove ljestvice a grafički izgled kviza je bio prilagođen dobi učenika. Nakon završetka nastave proveden je grupni intervju sa 7 učenika kako bi se dobio širi uvid u njihovo mišljenje o nastavnom satu, atraktivnost pojedinih dijelova nastave, te u zadovoljstvo učenika vlastitim sudjelovanjem u nastavi. Prikupljeni empirijski podaci obrađeni su primjenom deskriptivne statistike i metode tematske analize. Rezultati istraživanja pokazali su da se učenicima svidjelo predstavljanje likova u stripu lutkama, te da su veliki interes pokazali za kreiranje foto-stripa (tekst + Comic Life) i provjeru znanja putem aplikacije Plickers. Učenici su uglavnom bili zadovoljni vlastitim radom, a neki su izjavili da ubuduće žele poboljšati rezultat u kvizu znanja.

Autor(i):

Ružica Rebrović-Habek; OŠ braće Radić, Zagreb

Ružica Rebrović-Habek je stručni suradnik knjižničar u OŠ braće Radić u Zagrebu gdje je zaposlena od školske godine 2006./2007. Diplomirala je bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Redovito se usavršava i u svom radu koristi razne web alate te surađuje s nastavnicima i drugim edukatorima i ustanovama na raznim projektima za poticanje čitanja, na razvijanju kritičkog mišljenja i svih vidova pismenosti. Autor je i sudionik nekih međunarodnih i e Twinning projekata. S učenicima sudjeluje i na Projektu građanin. Članica je ed Web zajednice i Hrvatske udruge školskih knjižničara. Objavljuje radove u Novostima HKD. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća osnovnoškolskih knjižničara Grada Zagreba. Sudjeluje u organizaciji tog istog vijeća kao moderator i izlagač.

Zvjezdana Dukić; Samostalni istraživač

Zvjezdana Dukić je doktor informacijskih znanosti (Sveučilište u Zagrebu) i bavi se istraživačkim radom u području knjižničarstva i informacijskih znanosti. Radila je u NSK u Zagrebu, u medicinskoj knjižnici u Londonu (UK) te u knjižnicama internacionalnih škola u Hong Kongu. Desetak godina je predavala predmete iz područja knjižničarstva i informacijkih znanosti na sveučilištu u Hong Kongu (The University of Hong Kong). Prezentirala je na međunarodnim konferencijama i objavljuje radove u međunarodnim znanstvenim časopisima. Njezini istraživački interesi su korištenje novih tehnologija u knjižnicama, informacijsko ponašanje, m-učenje i profesija informacijkih stručnjaka.

Trajanje: 15 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC