Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

E-poslovanje učeničke zadruge

EPUZ (E-Poslovanje Učeničke Zadruge) je univerzalna aplikacija za praktično e-poslovanje učeničke zadruge koju su ravnatelj i školski e-tehničar osmislili za učeničku zadrugu OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički, a u razvoju softvera je pomogla tvrtka Carpo Interactive j.d.o.o. iz Krapine. Prvenstveno služi za prodaju i promociju proizvoda učeničke zadruge, a izuzetno je važna za podizanje digitalnih i financijskih kompetencija učenika. Sastoji se od: 1. web aplikacije koja omogućava unos i pregled proizvoda učeničke zadruge po kategorijama, modula za neposrednu trgovinu uz generiranje izvješća, administracije korisnika aplikacije, modula za kolaboraciju, unos podataka o zadruzi i školi, prikaza prodaje proizvoda na karti (google maps)... 2. javne web stranice za promociju zadruge i informacije o proizvodima uključujući podatke o zadruzi, pregled proizvoda, podatke o školi, novosti i kontakt informacije... 3. mobilne aplikacije za prodaju koja pruža prikaz informacije o proizvodima, sadrži modul prodaje te modul za primanje i slanje poruka ostalim korisnicima sustava, a sve u BYOD okruženju uz korištenje QR kodova. Ovaj alat želimo kroz interaktivno izlaganje predstaviti zainteresiranim sudionicima konferencije s ciljem da ga sami isprobaju i kasnije koriste u učeničkim zadrugama svojih osnovnih i/ili srednjih škola.

Autor(i):

Zdenko Kobeščak; OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički

Zdenko Kobeščak je rođen 1969. u Zaboku. Osnovnu školu završio je u Brestovcu Orehovičkom, srednju u Zaboku, a fakultete u Varaždinu i Zagrebu. Po završetcima studija je stekao zvanja informatičara, diplomiranog katehete i svučilišnog specijaliste za manangement neproftinih organizacija. Sada je ravnatelj OŠ Stjepana Radića i u fokusu interesa mu je razvoj digitalnih, poduzetničkih i financijskih kompetencija učenika i djelatnika škole.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC