Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Tko je za limunadu? (Pokus klijanja sjemenki u staklenkama)

Primjena IKT olakšava ostvarivanje planiranih ishoda učenja, priprema učenike za život i rad u 21. stoljeću i potiče intrizičnu motivaciju. Audio i video zapisi, animacije ili simulacije omogućuju potpunije razumijevanje bioloških struktura, procesa i pojava, te primjenu usvojenog u novim situacijama. Pokušali smo to primijeniti na temu kiselih kiša. Biljka se razvija iz sjemenke. Za klijanje hranu crpi iz supki. Hranu za daljni rast i razvoj stvara procesom fotosinteze. Iz ugljikova dioksida i vode nastaju šećer i kisik, u klorofilima kloroplasta, pomoću sunčeve energije. Alge i neke bakterije mogu stvarati hranu i kisik. Ostali organizmi ovise o njima. Industrijskom revolucijom započelo je iskorištavanje fosilnih goriva kao izvora energije za rad strojeva. Nepoželjne posljedice napredka su kisele kiše. Brojna su štetna djelovanja kiselih kiša na biljke, životinje i građevine opisana u literaturi. Pokusom klijanja sjemenki graha u staklenkama, učenici različitih uzrasta osnovne škole su promatrali utjecaj kiselih kiša na rast biljaka. Učenici starijeg uzrasta dodatnim pokusima provjerili su štetno djelovanje kiselosti na životinje. Međugeneracijskom suradnjom poticalo se učenike na brigu jednih o drugima, na aktivno sudjelovanje i odlučivanje bez konstantnog nadzora učitelja. Korištenjem IKT tehnologije, pokusi su dokumentirani, razmjenjivane informacije i prikazani rezultati. Korišteni su i stariji radovi učenika (Kruženje vode u prirodi, Kiseline i lužine u kućanstvu, Uvjeti klijanja). Ovaj kao i prethodni radovi, predstavljeni su na Smotri učeničkih istraživačkih radova i pokusa "Budi i ti znanstvenik!" na FESB-u u Splitu. U radu su korišteni: Office 365,(Word, Excele, PPT, OneNote), Libre Office (Writer, Calc, Impress) FSwiewer, Bubble.us.

Autor(i):

Antonija Bezić Radman; OŠ Pujanki

Rođena u Splitu, udana, majka djevojčice. U rodnom gradu završila je srednju školu, Centar za obrazovanje u djelatnosti kulture i obrazovanja -Natko Nodilo- usmjerenje: suradnik u razrednoj nastavi. Diplomirala je na PMF-u u Splitu te stekla stručni naziv profesora biologije i kemije. Na istom fakultetu završila je sveučilišni znanstveni poslijediplomski studij iz didaktike prirodnih znanosti, usmjerenje kemija. U radu sa učenicima razvijala je suvremene oblike rada i metode poučavanja u predmetima Priroda, Biologija i Kemija. Kao učiteljica STEM područja u OŠ don Mihovil Pavlinović u Podgori, sudjelovala je u pilot projektu «E-škole» do listopada 2016. Sklona timskom radu i suradničkom učenju.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC