Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Arduino - alat za inoviranje i metoda u integriranoj nastavi

Sudionici će samostalno rješavati izazove iz elektronike i programiranja uz pomoć online resursa i pod mentorstvom izvođača radionice. Naučit će koristiti Arduino Nano razvojnu ploču i skup osnovnih elektroničkih elemenata (baterija, vodič, otpornik, svjetleća dioda …). Kako bi riješili praktične izazove, sudionici će se morati prisjetititi te produbiti i koristiti temeljita znanja iz matematike, logike i fizike. Sudionike ćemo poticati na maksimalnu međusobnu interakciju, kako bi mogli jedno drugome pomoći svojim teorijskim znanjima i idejama za jedinstvena rješenja izazova. Svaki sudionik treba napraviti jednostavni sklop s prekidačem i nekim svjetlećim diodama iz osnovne opreme, koju će obezbijediti izvođač radionice, i treba napisati program za upravljanje sklopom. Sudionici će dokumentirati svoje elektroničke sklopove shemom i zabilježiti njihov rad uz pomoć mobilnih uređaja. Glavni cilj radionice je, da na kraju svaki sudionik razvije vlastitu ideju i skicira proizvod interneta stvari, koji bi sadržavao jednostavan elektronički sklop i kojeg bi mogao koristiti kao pametan didaktički alat za podučavanje njegovog predmeta. Na kraju radionice imat ćemo kratku raspravu o planiranju integralne nastave kako bi se učenicima omogućila izrada pametnog didaktičkog alata koga su sudionici zamislili.

Autor(i):

Boris Volarič; OŠ bratov Polančičev Maribor

Boris Volarič je učitelj tehničke kulture i informatike u osnovnoj školi braće Polančičev Maribor. Učenici pod njegovim mentorstvom svake godine pripremaju inovativne projekte koje predstavljaju na natječaju mladih istraživača Slovenije. Već više od 15 godina obavlja poslove ICT suporta na školi. U Andragoškom zavodu - Narodnom sveučilištu Maribor organizirao je računalno usavršavanje odraslih tijekom protekle dvije godine, a danas tamo izvodi treninge za podizanje razine digitalne pismenosti i kompetencija odraslih. U razdoblju od 2008-2013 radio je kao savjetnik ravnateljima i kao izvođač obrazovanja nastavnika u slovenskom nacionalnom projektu „eŠolstvo“. Boris je koautor i izvođač kursa za nastavnike i ravnatelje u okviru slovenskih nacionalnih projekata „eŠolska torba“ i „SIO-2020“. Boris u slobodno vrijeme vodi otvorenu radionicu KreatorLab, najstariji međunarodno certificirani FabLab u Sloveniji. U KreatorLab-u priprema programe projektnih dana za osnovne škole i radionice o elektronici i programiranju za internet stvari na Arduino platformi.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: radionica je namijenjena nastavnicima svih predmeta 3. (zadnje 3 godine osnovne škole), 4. i 5. ciklusa (srednja škola).

Potrebna predznanja: od sudionika se očekuju razvijene osnovne digitalne kompetencije (pretraživanje i vrednovanje informacija na webu te spremanje i uređivanje datoteka na računalu).

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC