Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Obrada lektire uporabom web alata

U interaktivnom izlaganju objasnit ćemo kako se kroz suradnički učenje i korištenje web alata (Pixton, Canva, Plickers) i programa Windows Movie Maker lektirno djelo “Povjestice” Augusta Šenoe može obraditi na moderan i zanimljiv način. Učenici šestih razreda iz Hrvatskog jezika obrađuju spomenuto lektirno djelo, a iz medijske kulture obrađuju strip (teorijski dio). Na Informatici učenici uče ovladavati programom Windows Movie Maker (cjelina Multimedija). Isto tako teorijski dio naučen na Hrvatskom jeziku o stripu praktično primjenjuju na nastavi Informatike izrađujući strip u alatu Pixton. Korištenjem navedenih web alata i programa ostvarena je unutarpredmetna i međupredmetna povezanost.

Autor(i):

Ivana Milišić; Katolička osnovna škola, Šibenik

Ivana Milišić rođena je 17. srpnja 1983. u Požegi. Godine 2002. završila je Opću gimnaziju i upisala Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (smjer – povijest i hrvatski jezik i književnost) gdje je i diplomirala 2007. godine. Te iste godine dolazi živjeti u Šibenik. Ubrzo nakon stjecanja diplome zapošljava se u osnovnoj školi kao učitelj Hrvatskog jezika. Od 2012. stalni je zaposlenik Katoličke osnovne škole u Šibeniku gdje i danas radi. Komunikativna je i predana poslu koji obavlja te se nastoji stalno usavršavati. Sudionik je raznih stručnih vijeća, komisija, konferencija i simpozija kao predavač ili slušatelj. Lektorica je školskog godišnjaka “Zaveslaj” te član uredničkog vijeća školske monografije “Veslamo evo…”.

Martina Kolovrat; Katolička osnovna škola, Šibenik

Martina Kolovrat rođena je 4. prosinca 1986. u Livnu (BiH). 2005. godine završila je Ekonomsko-birotehničku školu u Splitu - smjer upravni referent. Nakon završene srednje škole upisuje Filozofski fakultet - Učiteljski studij te nakon završenih pet godina školovanja stječe zvanje magistre primarnog obrazovanja s pojačnom informatikom. Komunikativna sam i odgovorna osoba. Tijekom školovanja obavljala je razne poslove preko Student servisa, kao što su operater službe inforamcije (HT- Hrvatske telekomunikacije) te kao voditelj poslovnice Optike Ande, gdje je nastavila raditi nakon završenog školovanja. 2013. godine započinje s radom u Katoličkoj osnovnoj školi Šibenik na mjestu učitelja razredne nastave, a potom i na mjestu stručnog suradnika knjižničara. 2015. godine zaposelena sam na mjesto učitelja Informatike. Sudjeluje u raznim projektima na razini škole, natjecanja iz Informatike (Dabar),te međunarodnim projektima (Poljska-Hrvatska). Sudionik je raznih stručnih vijeća, konferencija kao predavač ili slušatelj. Urednik je Web stranice škole kao i Facebook stranicu škole.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC