Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Matematika s računalom-za one koji znaju i mogu više/manje

Koristimo li IKT u nastavi matematike (oprema i sadržaji u pilot projektu e-Škole, vlastiti materijali) često se susrećemo s dilemama koliko takav način poučavanja doprinosi lakšem svladavanju sadržaja te napretku učenika u skladu s njihovim mogućnostima i zahtjevima budućih zanimanja. Istražit ćemo uspješnosti učenika u matematici u različitim srednjim školama (gimnazija/strukovna škola) kroz primjenu novih načina poučavanja te zadovoljstvo učenika, osobni napredak i motivaciju za učenje. Dosadašnja iskustva pokazuju da postoje razlike u primjenjivosti materijala i aktivnosti kod učenika gimnazijskih programa (s širim znanjima i interesima) te učenika u strukovnim školama. Iznijet ćemo iskustva u korištenju digitalnih obrazovnih sadržaja – prednosti i nedostatke za pojedinu školu ovisno o strukturi učenika te pokazati konkretne primjere, s naglaskom na korištenje tehnologije s mjerom i svrhom.Na osnovu iskustva iz škola pokazati ćemo kako se snalaze nastavnici, a kako učenici u digitalnom okruženju.Navest ćemo prednosti i nedostatke pojedinih alata (primjeri dobre i primjeri loše prakse), moguće načine rada u grupama, načine formativnog i sumativnog vrednovanja (vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje) te vršnjačkog vrednovanja (ali i među školama).Kao prednost naglasak je na kritičkom mišljenju, suradničkom učenju te učenju istraživanjem (kroz postavljanje zanimljivih problema). Krajnji cilj: Iskoristiti najbolje od ponuđenog. Napredak svakog učenika prema mogućnostima. Ključno: učenik je pomagač nastavniku (iskustva: najslabiji u matematičkom znanja – surađuju najviše te time u matematičkom znanju i sami napreduju).

Autor(i):

Tamara Srnec; Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec

Tamara Srnec diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje diplomiranog inženjera matematike. Profesor je savjetnik i radi u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec kao nastavnik matematike (ranije i informatike) te vanjski je suradnik - predavač na Sveučilištu Sjever Varaždin i MEV-u Čakovec. Članica je Stručne radne skupine za izradu ispita Državne mature iz matematike, članica Državnog povjerenstva za natjecanje iz matematike, voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike Međimurske županije. Stalni je predavač-mentor učenicima u Centru izvrsnosti Varaždin. Redoviti je predavač na skupovima za nastavnike matematike te suautor više udžbenika i priručnika iz informatike i matematike.

Aleksandra Schill; Strojarska i prometna škola Varaždin

Aleksandra Schill diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesor matematike i fizike. Zaposlena je u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu kao nastavnica matematike i ispitni koordinator državne mature. Napredovala je u zvanje profesor mentor. Redovito se stručno usavršava te je voditelj projektnog tima u pilot projektu e-Škole.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC