Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Primjena alata StoryJumper u nastavi stranoga jezika

Ogledni sat pokriva područje Engleskoga jezika u 5. razredu osnovne škole i prikazuje ponavljanje sadržaja glagolskog vremena Present Simple uz pomoć web alata StoryJumper. Alat se koristi kako bi učenicima olakšao primjenu gramatičkih sadržaja. Uvodnim dijelom sata pomoću web alata Mentimeter procijenit će se razina usvojenosti nastavnog sadržaja Present Simple. Obzirom da se radi o ponavljanju gramatičkih sadržaja, učenike se pisanjem teksta o svakodnevnim aktivnostima na temelju predloška u glavnom dijelu sata (slikovnica ) potiče na kreativnost u primjeni već poznatih sadržaja. Isto tako, potiče se vještina usmenog izražavanja tijekom snimanja teksta te kritičkog promišljanja o napisanom i izgovorenom tekstu. Završni dio sata se temelji na analizi slušanog teksta i govorenja te primjeni sadržaja u novom okruženju. Konačni "proizvod" sata je online slikovnica polaznika. Učitelji će moći primijeniti sadržaje sata u nastavi stranog jezika te eventualno korelirati Engleski jezik / strani jezik sa sadržajima Informatike. Evaluacija oglednog sata će se provesti također u alatu Mentimeter.

Autor(i):

Lejla Skalnik; Osnovna škola braće Radića Pakrac

Lejla Skalnik je učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom Engleski jezik, mentorica. Zaljubljenik u primjenu IKT-a koje u nekoliko zadnjih godina intenzivnije uvodi u svoju nastavu. Redovito se usavršava putem različitih tečajeva i webinara. Mišljenja je da je dijeljenjem znanja učimo.

Trajanje: 35 minuta

Ciljana skupina: učitelji svih stranih jezika.

Potrebna predznanja: učitelji bi trebali poznavati engleski jezik minimalno na razini A2.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC