Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Kotač, telefon, struja... vs. Lego designer, Escape room...

U ovom interaktivnom izlaganju želja nam je pokazati kako smo na drukčiji način organizirali Dan škole. Tema Dana škole bili su izumi. Svaki je razred dobio zadatak istražiti i na sam dan prezentirati jedan izum ili izumitelja. Cilj je bio popularizirati znanost i uočiti njezinu važnost za napredak društva. No postavilo se pitanje kako zainteresirati učenike i roditelje za sve ponuđene aktivnosti i stjecanje novih znanja. Htjeli smo kod učenika pobuditi znatiželju i želju za učenjem i istraživanjem. Iskoristili smo činjenicu da današnju generaciju učenika najviše privlače digitalne igre. Igrom učenici razvijaju maštu, kreativnost, sposobnost rješavanja problema i socijalne vještine, a s pomoću IKT-a digitalno se opismenjuju i razvijaju digitalne vještine na njima zanimljiv i atraktivan način. Uz mnogobrojne uobičajene radionice, izložbe učeničkih radova i prezentacije u PowerPointu, učenici nižih razreda koristili su Lego digital designer za stvaranje virtualnih konstrukcija od lego-kocaka te igru Lego s pomoću Metaverse aplikacije. Dva razreda, koja su predstavljala telefon, uspostavila su videopoziv. Za kraj događanja ostavili smo provjere usvojenog znanja kvizovima Kahoot i online Escape room. Učenici viših razreda s oduševljenjem su odigrali već poznati im Kahoot i provjerili znanje o izumima i izumiteljima koje su taj dan usvojili. Veći je izazov čekao igrače online Escape rooma – služeći se alatima Google docs, Google forms, Learning apps i aplikacijom Metaverse, uspjeli smo stvoriti uzbudljivu i napetu igru kojom su učenici produbljivali i proširivali svoje znanje. Informacijsko-komunikacijske tehnologije bile su začin koje su cijeli događaj upotpunile i bile izum kojim su se svi služili.

Autor(i):

Vesna Škreb Salamunić; Osnovna škola Cvjetno naselje

Vesna Škreb Salamunić rođena je u Zagrebu 1975. godine. Nakon završene gimnazije upisuje Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 2000. godine na matematičkom odsjeku, smjer profesor matematike i fizike. Nakon fakulteta zapošljava se u osnovnoj školi Antuna Branka Šimića kao učiteljica matematike, a od 2006. godine radi kao učiteljica matematike i fizike u Osnovnoj školi Cvjetno naselje u Zagrebu. Vrlo znatiželjna, otvorena za nove ideje, rado surađuje s kolegama na raznim projektima. U školi trenutno ima ulogu voditelja projektnog tima e-škole. Godinama organizira i priprema učenike za natjecanja iz matematike i fizike. Sudjelovala u radu Povjerenstva za prosudbu udžbenika unutar MZOŠ-a. U zvanje učitelj mentor promovirana 2017.

Ana Havidić; Osnovna škola Cvjetno naselje

Ana Havidić rođena je u Zagrebu 1981.g. gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirana je učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz likovne kulture. U zadnjih 12 godina radnog staža stjecala je iskustvo u više osnovnih škola, a posljednjih šest godina radi kao učiteljica razredne nastave u produženom boravku u Osnovnoj školi Cvjetno naselje u Zagrebu. Redovito se usavršava i sudjeluje na stručnim skupovima, predavanjima, radionicama i webinarima , a jedan od završenih tečajeva je i ECDL Start diploma. Područje njezinog interesa su obrazovne tehnologije u nastavi. Ulaskom Osnovne škole Cvjetno naselje u projekt e-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) i kao član e-tima sve više vremena usavršava se u području IKT-a te implementira u svoj rad različite digitalne alate i sustave za e-učenje. Nastoji motivirati današnje generacije učenika oplemenjivanjem nastave novim digitalnim alatima koje svakodnevno otkriva i proučava.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC