Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Spiral - suradnički alat za svakodnevno učenje

Polaznici radionice će upoznati besplatan online alat za razvoj suradnje i kreativnosti Spiral. Postupno će otkrivati alat kroz projektni zadatak: uređenje školskog vrta sa ciljem razvoja poduzetništva. Projekt sadrži aktivnosti od razvoja početne ideje, planiranja i uređenja zemljišta, odabira pogodnog bilja, njege i brige do nastanka proizvoda koji ostvaruje dobit na tržištu. Spiral korisnicima nudi 4 različite vrste aktivnosti (alata): - Quickfire je idealan alat za korištenje u uvodnom dijelu sata za motivaciju, procjenu, pregled i učvršćivanje znanja i razumijevanja u razredu (grupi). On učitelju (voditelju) daje uvid u odgovore čitave grupe u stvarnom vremenu. Odgovori učenika (članova) prikazuju se anonimno na zajedničkoj ploči za razvijanje povjerenja i poticanje na prihvaćanje izazova i rizika. - Discuss je moćan alat koji potiče učenike (članove) da podijele svoje ideje u razredu (grupi). Zajednički stvoren sadržaj je vrijedna zajednička baza znanja kojoj se u budućnosti može pristupiti za pregled i procjenu napretka učenika kao polazištu za buduća planiranja aktivnosti učenja i poučavanja. - Team Up poboljšava proces rada i rezultate grupnog rada. Učenici (članovi) rade u timovima tijekom jedne ili više lekcija - pridonoseći idejama i izgradnjom zajedničkih sadržaja u obliku prezentacija. Timovi mogu istovremeno raditi na više različitih uređaja. - Clip omogućuje jednostavan uvoz i reproduciranje bilo kojeg video zapisa sa servisa YouTube uz mogućnost dodavanja komentara. Uz komentare, moguće je dodati pitanja ili kvizove s višestrukim izborom, pregledati na ploči i spremiti rezultate. Polaznici radionice će upoznati korisničko sučelje i mogućnosti sva četiri alata u ulozi učenika (člana) i učitelja (voditelja).

Autor(i):

Ivana Ružić; I. osnovna škola Čakovec

Učiteljica informatike napredovala u zvanje savjetnika. Niz godina voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike. Hrvatska predstavnica u inicijativi Europske komisije za poticanje učenja i razvoj vještina programiranja. Redovito se stručno usavršava, razmjenjuje iskustva i primjere dobre prakse na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Održala niz radionica i predavanja na skupovima županijske, međužupanijske, državne i međunarodne razine iz područja: stvaranje multimedijskih i interaktivnih dokumenata, primjena digitalne tehnologije u svrhu povećavanje motivacije, kao potpora praćenju i vrednovanju napretka, integracija digitalne tehnologije u svakodnevno učenje i poučavanje u različitim područjima, digitalna tehnologija kao osnova za razvoj suradnje na razini razreda, škole, na lokalnoj i međunarodnoj razini. Sudjeluje u međunarodnim projektima i inicijativama sa ciljem razmjene znanja i iskustava, razvoja inovativnosti i kreativnosti u procesu učenja i poučavanja.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: učitelji i nastavnici koji u radu s učenicima žele ostvariti interaktivnost, vršnjačku suradnju i vršnjačku evaluaciju.

Potrebna predznanja: osnove korištenja IKT.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC