Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Igrajmo se u prostoru

Ogledni sat je primjer sata koje pokriva područje tehničke kulture za učenike petih razreda: „Pravokutno projiciranje“ , „Prostorne projekcije“. Predložak scenarija učenja za učenika pripremljen je u programu OneNote koji će omogućiti učeniku da sudjeluje u stvaranju znanja uz različite digitalne sadržaje i alate. Polaznici Oglednog sata, na konferenciji, proći će kroz predložak navedenog scenarija učenja. Radom u OneNote-u naučit će samostalno kreirati scenarij učenja za učenika i korištenje različitih alata i aplikacija kojima je cilj ostvarivanje definiranih ishoda učenja. Cilj Oglednog sata je potaknuti nastavnike na korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije i digitalnih sadržaja u nastavi. Primjenom različitih boja za isticanje projekcija postiže se brže usvajanje nastavnih sadržaja, jer slika i boja ostaju duže u svijesti djeteta i time ju lakše prenose na papir ili u digitalni oblik. U nastavi će se osim navedenog koristiti i aplikacija Wordwall pomoću koje će se uz priložene alate (kviz, anagram, utrka u labirintu) na kraju nastavnog sata ponoviti usvojeni nastavni sadržaji.Ovakav način rada nastavu čini kreativnom, dinamičnom i inovativnom.

Autor(i):

Renata Bradvica; Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Vukovar

Renata Bradvica rođena je 24. lipnja 1963. godine u Osijeku. Diplomirala je 1986. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice proizvodno - tehničkog obrazovanja. Nakon završetka studija zapošljava se u Osnovnoj školi braća Ribar u Vukovaru. Sudjelovala je i na školskim, županijskim i državnim natjecanju iz tehničke kulture. Stalna je zaposlenica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru na radnom mjestu nastavnice tehničke kulture. Radu škole doprinosi angažiranošću u različitim projektima i radionicama. Aktivna je u promicanju novih ideja i tehnologija te je uključena u projekt eksperimentalne organizacije nastave i e-škole. Članica je županijskog povjerenstva natjecanja iz tehničke kulture i redovito sudjeluje na županijskim i školskim natjecanjima.

Trajanje: 35 minuta

Ciljana skupina: svi zainteresirani polaznici konferencije.

Potrebna predznanja: osnove rada na računalu.

Preduvjet za sudjelovanje: posjedovanje AAI@EduHr korisničkog računa.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC