Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
723KB

Učenici poučavaju učenike

Aktivnom učenju teže gotovo svi suvremeni koncepti učenja i poučavanja. Različiti pristupi nastave poput Modela obrnute učionice, nastave temeljenje na istraživanju učenika i projektne nastave stavljaju u središte procesa učenja učenika. Korištenje tehnologije u razredu i izvan njega omogućava učenicima da samostalno istražuju, surađuju i stvaraju različite sadržaje. Učenici samostalnim radom ili međusobnom suradnjom stvaraju vlastiti „konstrukt znanja“. Slične karakteristike aktivnog učenja ima i poučavanje. U ovom stručnom radu prikazano je kako aktivno učenje i poučavanje suučenika imaju niz dodirnih točaka te ispreplićući ova pristupa i uz pomoć tehnologije učenici postaju aktivni prenositelji znanja. Iako učenici razredne nastave ne polaze nastavu informatike, lako i brzo se koriste suvremenom tehnologijom što je posljedica izloženosti tehnologiji izvan škole. Poučavajući jedni druge učenici uče još aktivnije jer stečeno znanje prenose drugima. U ovom stručnom radu prikazan je nastavni sat Hrvatskog jezika u kojem su učenici uz pomoć tehnologije poučavali svoje suučenike te tijek pripreme za izvođenje takvog sata. Unaprijed određeni ishodi učenja bili su zadovoljeni, a učenici su pokazali veliku motivaciju za ovakvom vrstom rada.

Autor(i):

Nikola Ivek; Katolička osnovna škola Svete Uršule

Nikola Ivek je učitelj razredne nastave i trenutno poučava učenike 2. razreda osnovne škole. U centru znanstvenog i stručnog interesa su mu inovacije u obrazovanju, tehnologija obrazovanja i aktivno učenje. Osim toga, voli glazbu i umjetnost koje su neizostavni dio njegove prakse, ali i privatnog života.

Trajanje: 15 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC