Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
1.2MB

Laboratorijske simulacije u nastavi fiziologije

Primjenom Zakona o zaštiti životinja RH te načela „3R“ u nastavi predmeta Animalna fiziologija na preddiplomskom studiju Biologije i kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu više se ne koriste laboratorijske životinje, miševi i štakori. U nastavu je uveden PhysioEx laboratorijski simulacijski software koji omogućava ostvarivanje pojedinih ishoda učenja zadanih za ovaj predmet. PhysioEx se sastoji od dvanaest vježbi te šezdeset i šest laboratorijskih aktivnosti koji se mogu upotrijebiti za nadopunjavanje klasičnih laboratorijskih vježbi u nastavi fiziologije. PhysioEx je jedan od ponuđenih laboratorijskih simulacija te je moguće nastavu osuvremeniti koristeći i naprednije sustave što ovisi o financijskim mogućnostima i postavlja se kao cilj u osuvremenjivanju nastave iz predmeta Animalna fiziologija.

Autor(i):

Antonela Paladin; Prirodoslovno-matematički fakultet Split

Antonela Paladin rođena je u Splitu 1973. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu i stekla stručni naziv profesor Biologije i kemije. Magistrirala je 2007. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla akademski stupanj magistrice znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje Biologija. Doktorirala je 2012. godine na Prirodoslovno matematikom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje Biologija. U znanstveno-nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, izabrana je 2017. godine na PMF-u Split gdje i danas radi. Na PMF-u Split izvodi nastavu iz predmeta Kralježnjaci, Animalna fiziologija te Biologija mora. U svom znanstvenom radu bavi se biologijom morskih organizama.

Trajanje: 15 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC