Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Znanstveno istraživanje učinaka pilot projekta e-Škole

Centar za primijenjenu psihologiju je proveo znanstveno istraživanje u svrhu sustavnog praćenja i evaluacije učinaka pilot projekta „e-Škole“ na učenje, stavove i iskustva učenika i djelatnika škola, kao i na digitalnu zrelost škola u cjelini. U ovoj će prezentaciji ukratko biti prikazani ciljevi i hipoteze, metodologija, glavni nalazi te zaključci provedenog istraživanja, kao i preporuke za nastavak uvođenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u osnovno i srednje obrazovanje.

Autor(i):

prof. dr. sc. Zoran Sušanj; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Diplomirao psihologiju na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, magistrirao na Filozofskoj fakulteti u Ljubljani, doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio kao kadrovik u DINA-Petrokemiji Omišalj, kao vojni psiholog u Hrvatskoj vojsci te kao direktor AT Adria d.o.o. za poslovno savjetovanje organizacija različitih djelatnosti u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala. Zaposlen u zvanju redovitog profesora na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje je ujedno i voditelj Centra za primijenjenu psihologiju. Na diplomskom studiju psihologije predaje Organizacijsku psihologiju, Psihologiju rukovođenja i Organizacijski razvoj, a nastavu iz šireg područja psihologije rada i organizacijske psihologije izvodi i na drugim diplomskim i poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu. Bavi se istraživanjima radne motivacije, rukovođenja, organizacijske klime i kulture i organizacijske pravednosti. Objavio pedesetak znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige.

prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec rođena je u Rijeci, gdje je diplomirala psihologiju na Pedagoškom (danas Filozofskom) fakultetu. Magistrirala je 1988. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala je 1993. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Od 1984. godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, gdje je 2013. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Uglavnom se bavi istraživanjima kognitivnih, metakognitivnih i motivacijskih čimbenika čitanja i učenja, a posljednjih godina učinkom IKT-a na učenje. Objavila je tri knjige, više poglavlja u knjigama međunarodnih renomiranih izdavača i više od 40 znanstvenih radova. Sudjelovala je na više od 80 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Bila je voditeljica sedam znanstvenih projekata. Na projektu Znastvena provjere učinaka pilot projekta e-škole koji se provodio u okviru Centra za primijenjenu psihologiju Odsjeka za psihologiju bila je ključni istraživač. Također, bila je voditeljica tima Filozofskog fakulteta kao partnera na projektu Obzor 2020 eConfidence u okviru kojeg su se razvile i evaluirale dvije ozbiljne igre.. Bila je voditeljica i više stručnih projekata na Sveučilištu u Rijeci. Bila je glavna urednica časopisa Psihologijske teme, a sada je članica uredništva časopisa European Journal of Psychology of Education. Bila je pročelnica Odsjeka za psihologiju, dugogodišnja predstojnica Katedre za kognitivnu, razvojnu i edukacijsku psihologiju, a obnašala je i dužnost Prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Filozofskog fakulteta u Rijeci.

dr. sc. Tamara Mohorić; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Tamara Mohorić rođena je u Rijeci, gdje je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu. Magistrirala je 2006. i doktorirala 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. je zaposlena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, trenutno u statusu poslijedoktorandice. Predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije, na kolegijima iz područja metodologije i psihometrije. Sudjelovala je na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija te je autorica više znanstvenih radova. Zainteresirana je za područje emocionalne inteligencije i kompetencije. Posebno je zanima razvoj i mjerenje razumijevanja emocija i upravljanja emocijama (emocionalna regulacija), kod djece i adolescenata. Sudjelovala je u nekoliko istraživanja koja su se bavila kros-kulturalnom provjerom instrumenata. Izvršna je urednica časopisa Psihologijske teme. U projektu Znanstvena provjera učinaka pilot projekta e-škole koji se provodio u okviru Centra za primijenjenu psihologiju Odsjeka za psihologiju, sudjelovala je kao članica istraživačkog tima.

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC