Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

DevOps: Od monolita do mikroservisa u kontejnerima

Kratak uvod u mikroservisnu arhitekturu i njezinu primjenu u kontejnerskim klasterima kroz primjere. Na radionici bi se kroz korake uspostavila visokodostupna kontejnerska arhitektura bazirana na Docker Swarm-u, a upotrebom Terraforma pokazala bi se njezina automatska uspostava na vlastitom računalu, to jest u nekom od komercijalnih oblaka.

Autor(i):

Albert Novak; CARNET

Albert Novak je voditelj EU projekata u CARNET-u. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu na kojemu je kasnije i magistrirao na području primijenjenih računarskih znanosti. Tijekom karijere radio je na poslovima održavanja i izgradnje računalnih i mrežnih infrastruktura, podrške korisnicima, edukacije korisnika praktički prošavši kroz sve segmente CARNET-ovog poslovanja. Sudjelovao je u nizu projekata pa je tako bio član „Training the Trainers” tima i koautor dva TtT programa (1998-2001), a sudjelovao je i u nekoliko CARNET-ovih infrastrukturnih projekata (javni poslužitelj, informacijski infrastrukturni servisi, eksperimentalna infrastruktura javnih ključeva, autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog školstva – AAI@EduHR, SmartX projekt, hosting usluga za osnovne i srednje škole, uspostava poslužiteljskih certifikata i druge). Radio je na uspostavi bežične mreže grada Pule (PulaFreeAir), a zajedno s Gradom Pulom sudjelovao je u planiranju i izgradnji pulske DTK mreže, d abi danas radio na izgradnji vlastite optičke mreže na području grada Pule. Bio je član tima koji je planirao i pripremo pilot projekt e-Škole, a također je bio i član tima za pripremu nacionalne Strategije digitalnog sazrijevanja škola. Voli programirati i pomoću tehnologije rješavati probleme. Zagovornik je slobodnog softvera i otvorenih standarda.

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC