Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Kako potrošiti 10.160.430.000,00 kn

Financiranje projekata iz sredstava EU fondova popularna je tema u medijima, no često je već prva zapreka u tome nedostatak informacija kako od ideje doći do projekta prihvatljivog za EU financiranje te kako kasnije uspješno provesti projekt. Na ovoj radionici saznat ćete na koji način svoju ideju možete pretvoriti u uspješan EU projekt, na što sve treba obratiti pažnju u provedbi kako bi apsorbirali maksimalan iznos raspoloživih sredstava te koliko to sve košta i isplati li se. Na primjeru natječaja za financiranje projekta iz strukturnih fondova, na radionici ćete imati priliku sudjelovati u procesu razrade ideje, osmišljavanja aktivnosti, definiranja ciljeva i ostalih bitnih dijelova projekta koji su dio prijavnog obrasca za apliciranje na natječaje za financiranje projekata iz strukturnih fondova EU.

Autor(i):

Dragana Janeš; CARNET

Dragana je magistra ekonomije, smjera financije. S radom u CARNET-u započela je na drugoj godini studija, u Odjelu za podršku korisnicima gdje je pružala podršku korisnicima za CARNET-ove usluge. Po završetku studija počela je aktivno sudjelovati u pripremi pilot projekta e-Škole u CARNET-ovom Uredu za EU projekte unutar kojeg je uspostavila i vodi tim za administraciju pilot projekta e-Škole. Riječ je o projektu financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda a odgovornosti joj između ostalog uključuju financijsko praćenje projekta, pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava, izvještavanje o napretku te komunikaciju s projektnim timom, provedbenim tijelima, partnerima i ministarstvima.

Petra Gajšak; CARNET

Petra Gajšak, mag. ing. el. tech. inf. radi kao projektna koordinatorica u Uredu ravnatelja u CARNetu. Završila je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (smjer: Elektroničko i računalno inženjerstvo). Posebno važno područje je projektni menadžment i koordinacija te poznavanje procesa prijave i provedbe EU projekata. Radila je na projektu uvođenja elektroničkih upisa u srednje škole, koordinaciji razvoja i podrške za e-Maticu i e-Dnevnik, a sada koordinira provedbu projekta e-Škole.

Andrea Pandurović Ugrin; CARNET

Andrea Pandurović Ugrin je Specijalistica u CARNET-ovom uredu za administraciju i vođenje EU projekata. Ima bogato iskustvo u radu s korisnicima, grupama te vođenju i osmišljavanju edukacija kao i facilitaciji. U CARNET-u je uključena u provedbu e-Škole projekta kroz aktivnosti praćenja i izvještavanja o nastalim troškovima i aktivnostima provedbe projekta. Nova je članica tima koji radi na Scientix projektu te se detaljnije upoznaje s temama popularizacije znanosti i STEM područja.

Mirela Miličević; CARNET

Mirela Miličević je magistra ekonomije, smjera Menadžment. Na radnom mjestu Administratora EU projekata stekla je iskustvo u radu na projektnim prijavama za projekte financirane kroz ESIF, administriranju projekata financiranih kroz ESIF, pripremi i razvoju projekata financiranih kroz druge financijske mehanizme dostupne javnim ustanovama u RH, pripremi financijskih i narativnih izvještaja za projekte financirane kroz ESIF te iskustvo suradnje s partnerskim ustanovama unutar i izvan RH.

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC