Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Vrednovanje digitalnih kompetencija na CRISS platformi

Polaznici radionice će imati priliku vrednovati digitalni uradak uz pomoć CRISS platforme i objaviti rezultate vrednovanja. Vrednovanje će se provesti uz pomoć već pripremljenih instrumenata za vrednovanje. Ove aktivnosti će biti stavljenje u kontekst primjene CRISS scenarija poučavanja za razvoj digitalnih kompetencija pri čemu se digitalne kompetencije stječu integrirano kroz nastavu drugih predmeta, a na isti način se i vrednuju.

Autor(i):

Gordana Jugo; CARNET

Gordana Jugo je u CARNET-u od 2002. godine gdje radi prvenstveno na području obrazovanja i podrške poučavateljima na svim obrazovnim razinama u primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju. Voditeljica je CARNET-ove Službe za obrazovne tehnologije. U projektu e-Škole bavi se razvojem sustava za digitalnu zrelost škola kao i razvojem digitalnih kompetencija korisnika. Sudjelovala je u nekoliko europskih obrazovnih projekata, a trenutno je uključena u CRISS projekt čiji je cilj certificiranje digitalnih kompetencija učenika.

Kristina Posavec; CARNET

Kristina Posavec završila je poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dugi niz godina radi u obrazovnim ustanovama kao predavač tečajeva i kolegija iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija te je od 2014. godine izvoditelj kolegija Informatika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Od 2018. godine radi u funkciji stručnog suradnika na projektu CRISS (u sklopu programa za istraživanja i inovacije OBZOR2020) u CARNET-u, na Odjelu za podršku obrazovanju. Područja rada i istraživanja kojima se bavi vezani su uz uporabu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju, e-učenje, izradu modela i materijala za poučavanje te analizu i istraživanje jezičnih korpusa.

Klara Bilić Meštrić; CARNET

Klara Bilić Meštrić zaposlena je kao poslijedoktorandica na Odjelu za komunikologiju pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a od 2018. stručna je suradnica na projektu CRISS (u sklopu programa za istraživanja i inovacije OBZOR2020) u CARNET-u, na Odjelu za podršku obrazovanju. U svom je radu posvećena provedbi i promociji akcijskih istraživanja vezanim uz digitalizaciju obrazovanja, a bavi se i analizom individualnih i obrazovnih jezičnih politika, odnosom jezika i identiteta te jezičnim ideologijama u obrazovanju i društvu.

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC