Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Sigurnost kao proces

Kibernetička sigurnost postala je jedno od središnjih strateških i sigurnosnih pitanja u današnjem informacijskom dobu te, zbog svoje sveprisutnosti u potpuno premreženim informacijskim sustavima koje nalazimo u svakom od sektora ljudskim djelatnosti, predstavlja značajan rizik koji u velikom dijelu populacije još uvijek nije dostatno priznat.

Broj, složenost te značajnost posljedica kibernetičkih incidenata u proteklih nekoliko godina u stalnom su porastu te je potencijalnih ugroza u svakom trenutku sve više. Možda najbolje situaciju ilustrira često spominjana maksima kibernetičke sigurnosti prema kojoj je napadač uvijek u prednosti pred žrtvom, tj. napadači su uvijek jedan korak ispred.

Međutim, u nacionalnim i međunarodnim okvirima je važnost kibernetičke sigurnosti u značajnom porastu te možemo reći kako je iz marginalnog postalo središnje sigurnosno pitanje današnjice. Novim strategijama, dopunama postojećih zakona, kampanjama, ali i razvijanjem složenih obrambenih mehanizama pokušava se umanjiti razina ugroze te omogućiti zadovoljavajuća razina sigurnosti informacijskih sustava.

U prezentaciji će biti prikazan rast važnosti kibernetičke sigurnosti od početaka informacijske revolucije do danas. Pregledom značajnih incidenata će se pokazati u kojoj mjeri sigurnost informacijskih sustava postaje kritično pitanje svakodnevice te na koji način kibernetička sigurnost uvjetuje vojnu, ekonomsku, ekološku, političku i društvenu sigurnost.

Autor(i):

Svan Hlača; CARNET

Svan Hlača student je završne godine sociologije te etnologije i kulturne antropologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen 3 godine u korisničkoj podršci CARNET-a. Nakon rada u podršci prelazi u Nacionalni CERT gdje se, između ostalog, bavi područjem podizanja svijesti korisnika na internetu kroz održavanje raznih edukacija, radionica te praćenje trendova iz navedenog područja. Ponajviše se bavi temom socijalnog inženjeringa - čovjeka kao najranjivije karike u lancu informacijske sigurnosti.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC