Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

#SurfajSigurnije

Sudionici će imati priliku saznati više informacija o projektu „GrowCERT – Jačanje kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljšanje suradnje na nacionalnoj i europskoj razini“ kojem je cilj poboljšati spremnost i odaziv na kibernetičke prijetnje kritičnih hrvatskih nacionalnih infrastruktura i CARNET-a - Hrvatske akademske istraživačke mreže / Nacionalnog CERT-a. Bit će predstavljena komunikacijska strategija kampanje podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti i poruke koje će se pomoću različitih marketinških i komunikacijskih alata javno oglašavati. Razgovarat ćemo o važnosti zaštite podataka, odgovornog i pravilnog korištenja interneta i internetskih usluga te o stavovima i navikama korisnika interneta u Hrvatskoj. Sudionicima konferencije želimo pokazati glavne poruke kojima se žele postići ciljevi kampanje. Predložena tema odgovara na pitanje kako (P)ostati siguran na internetu.

Autor(i):

Marina Dimić Vugec; CARNET

Marina Dimić Vugec je po struci socijalna radnica koja od svojih studentskih dana radi na raznim projektima iz područja socijalne politike, socijalnog rada, održivog razvoja i razvoja civilnog društva. Svoje višegodišnje projektno iskustvo dijeli s kolegama i kolegicama u CARNET-u, posebno u Nacionalnom CERT-u. Njen primarni profesionalni interes odnosi se na stvaranje inovativnih projekata od same ideje.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC