Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Plick, Plick... Hura

Plickers je alat namijenjen jednostavnoj i inovativnoj provjeri znanja u razredu, anketama ili kratkim istraživanjima s automatskim prikupljanjem i analizom dobivenih rezultata. Polaznici će naučiti kako izraditi pitanja u kvizu, formirati razrede, isprintati kartice (kodove), prikupiti odgovore te analizirati rezultate kviza prema svakom učeniku i svakom pitanju. Nakon što polaznicima prezentiram svoje primjere dobre prakse iz nastave polaznici će biti u ulozi učenika i isprobati inovativnost ove provjere znanja. Zatim će polaznici dobiti detaljne upute kako bi naučili svaki korak u izradi provjere te će napraviti svoju prvu provjeru, formirati razrede i na kraju radionice neki od polaznika će biti u ulozi učitelja kako bi isprobali provjeru koju su napravili i prepoznali jednostavnost i funkcionalnost ovog alata.

Autor(i):

Ana Poropat Janković; Osnovna škola Klana

Ana Poropat Janković rođena je 7. lipnja 1983. u Rijeci gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju prirodoslovno matematičkog usmjerenja. Diplomirala je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine te stekla zvanje mag.ing.fitomedicine. Dodatno pedagoško psihološko obrazovanje stječe na Filozofskom fakultetu u Rijeci 2015. godine. Redovito se stručno usvršava, a nakon što Osnovna škola Klana ulazi u projekt e -Škole redovito polazi brojne radionice, predavanja, webinare i konferencije te uspješno primjenjuje IKT tehnologiju u redovnoj i dodatnoj nastavi prirode i biologije. Na STO 2017 bila je u ulozi autorice i voditeljice Primjera dobre prakse iz biologije te održala radionicu u dva navrata tijekom trajanja događaja. Na CUC –u 2017 bila je u ulozi autorice i voditeljice radionice Primjena Pl@ntNet i Virtual Labs u nastavi prirode i biologije te oglednog sata Primjena scenarija poučavanja- Osjet njuha te suautor i voditeljica oglednog sata Veni, vidi, vici... Biologiju na digitalan način. Također je održala radionicu za učitelje iz nekoliko susjednih županija na temu Interaktivni mjerni uređaji u nastavi prirodoslovnih predmeta i matematike te je bila pozvana održati radionicu Učiteljskom vijeću u OŠ Gornja Vežica. Primjere dobre prakse prezentirala je i na konferenciji Hrvatskog pedagoško književnog zbora u Opatiji 2017. Na STO 2018 održala je ogledni sat uz koristštenje DOS-a objavljenog u Edutoriju.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: učitelji u osnovnim i srednjim školama iz svih razreda i svih predmeta.

Potrebna predznanja: osnovna znanja korištenja interneta, kompjutera i tableta. Poželjno je imati AAI@EduHr e-mail adresu i token za ulaz u e-dnevnik (nije uvjet!) jer će vrlo jednostavno moći upisati imena učenika, dodati pitanja te će kviz biti spreman kada dođu na nastavu. Razred se može formirati i ručnim upisivanjem imena učenika, ali tada formiranje razreda duže traje.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC