Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

IKT kao cilj ili IKT-om prema cilju? (biologija)

Cilj održavanja oglednog nastavnog sata je osnaživanje kompetencija učitelja i nastavnika za prikladno i svrsishodno korištenje digitalnih obrazovnih sadržaja (DOS) i scenarija poučavanja (SP) u redovnom nastavnom procesu. Nastavnik će u pripremi oglednog sata surađivati sa stručnjacima iz CARNET-a te na CUC-u održati nastavni sat (iz biologije) koristeći različite nastavne metode i oblike rada, uključujući IKT te ciljano DOS i SP. Uz prethodni dogovor, nastavnik održava prosječan sat u kojem ima dobrih i manje dobrih dijelova koje bi sudionici (iz različitih uloga) trebali prepoznati. Nakon održanog oglednog sata, stručnjaci iz CARNET-a će moderirati osvrt na sat. Iz navedenoga je moguće ostvariti sljedeće ishode: – izvesti i analizirati konkretan nastavni sat iskustvenim učenjem (iz različitih uloga učenika: znatiželjan, s poteškoćama, nemiran, nastavnikov ljubimac, prosječan učenik, nametljivi “wunderkind”, samozatajni učenik ...; te iz uloge mentora, savjetnika ili kao “običan” promatrač) - povećati profesionalne kompetencije i usmjeriti se na proces, a ne na osobu - raspraviti o učinkovitom korištenju IKT u nastavi.

Sudionici oglednog sata trebaju doći na vrijeme u učionicu kako bi sudjelovali na cijelom satu i osvrtu.

Autor(i):

Renata Ivanković; CARNET

Renata Ivanković ekspert je u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju i njeno je područje rada uglavnom vezano uz implementaciju IKT u odgojno-obrazovni proces. Nakon dugogodišnjeg rada u nastavi, kao profesorica matematike i informatike, radila je kao viša savjetnica za informatiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Osim sudjelovanja u brojnim povjerenstvima za unaprijeđenje odgojno-obrazovnog sustava u RH, sudjelovala je i u izradi kurikuluma za pojedine razine školovanja. Završila je E-learning akademiju, smjer E-learning Management, te niz radionica, klasičnih i online tečajava i seminara iz područja upravljanja projektima, upravljanja školom i primjene IKT u obrazovanju. U CARNET-u vodi i sudjeluje u projektima kojima je cilj razvoj digitalne zrelosti škola te digitalne kompetencije svih odgojno-obrazovnih djelatnika u svrhu što kvalitetnije implementacije IKT u njihovom radu. Od 2007. godine je vodila projekte u kojem se provodi sustavno, modularno stručno usavršavanje svih odgojno-obrazovnih djelatnika kao što su ICT Edu, Tesla u školi, E-otoci (obrazovni dio). Kontinuirano sudjeluje i u različitim oblicima istraživanja s ciljem razvoja e-učenja u školama. Kao predstavnik CARNET-a, koordinirala je i brojne aktivnosti Centra za sigurniji Internet, od održavanja predavanja i radionica, preko izrade edukativnih materijala za sve korisnike, do suradnje s brojnim ministarstvima i drugim relevantnim ustanovama s ciljem institucionalizirane sustavne skrbi o sigurnosti djece i mladih na Internetu. U pilot projektu e-Škole sudjeluje kao voditelj ili član tima u područjima analitike učenja, dozimetrije elektormagnetskih zračenja, izrade digitalnih obrazovnih sadržaja, razvoja digitalne kompetencije korisnika i digitalne zrelosti škola, virtualnih zajednica praktičara te koordinira sudjelovanje projektnih partnera AZOO i ASOO.

Monika Pavić; OŠ Vladimir Nazor, Čepin

Monika Pavić rođena je 1967. godine u Osijeku. Diplomirala je 1992. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Na Teologiji u Đakovu diplomirala je 1997. godine te stekla zvanje profesor vjeronauka – diplomirani kateheta. Profesorica je biologije i kemije u Osnovnoj školi Vladimir Nazor u Čepinu. Zagovornica je suvremenih pristupa u obrazovanju te u svom svakodnevnom radu primjenjuje nove tehnologije kako bi unaprijedila nastavni proces s posebnim naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja i poticanje suradničkog učenja. Promovirana je u zvanje učitelja mentora 2009. godine a obnovom statusa 2014. godine promovirana je u učitelja savjetnika biologije. Redovito sudjeluje na školskim , županijskim natjecanjima iz biologije i kemije. Učenici su pod njenim mentorstvom sudjelovali na državnom natjecanju iz biologije. Koordinator je Eko -škole sudjeluje u brojnim projektima u školi i lokalnoj zajednici. Voditeljica je vijeća učitelja biologije Osječko baranjske županije gdje sa svojim kolegama razmjenjuje iskustva korištenja IKT-a u nastavi. Radi kao mentor studentima i aktivno sudjeluje sa Odsjekom za biologiju u Osijeku.

Goran Hajdin; Fakultet organizacije i informatike

Goran Hajdin bavi se znanstveno istraživačkim i stručnim radom vezanim uz teme metodike nastave informatike te primjene IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu. Zaposlen je kao docent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija vezanih uz područje odgoja i obrazovanja te informatike u obrazovanju na diplomskom usmjerenju namijenjenom budućim nastavnicima informatike. Voditelj je pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja nastavnika. Pročelnik je Katedre za strane jezike i općeobrazovne discipline. Završio je diplomski studij pedagogije i informatologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je doktorirao na Fakultetu organizacije i informatike. Kao suradnik i voditelj sudjelovao je u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata (CRISS, e-Škole, EDUCODE, Stand4Info, Internalization in a European Context, European Busines Skills, Summer School: Mobile Development, Young Innovative Career Trackers, Centre of Excellence in ICT,…) od kojih je većina povezana s temom informatike u odgoju i obrazovanju. Vodio je i sudjelovao u nizu stručnih radionica. Aktivno sudjeluje u osposobljavanju nastavnika i surađuje s većim brojem osnovnih i srednjih škola. Autor je znanstvenih i stručnih radova te je održao prezentacije na znanstvenim i stručnim konferencijama nacionalnog i međunarodnog značaja. Recenzent je u znanstvenim i stručnim časopisima i konferencijama. Posjeduje EUCIP Core certifikat te je predavač i ispitivač EUCIP programa.

Daria Jandrečić; CARNET

Daria Jandrečić zaposlena je na radnom mjestu suradnika u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju, gdje radi na projektima razvoja i izrade digitalnih obrazovnih sadržaja. Dosadašnja radna iskustva stjecala je u civilnom sektoru, prvenstveno u području neformalnog obrazovanja mladih, kroz provedbu brojnih radionica na teme unaprjeđenja socijalnih kompetencija, podizanja svijesti i aktivne participacije u društvu, te na projektima mobilnosti mladih.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: ogledni sat namijenjen je učiteljima biologije.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC