Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

IKT kao cilj ili IKT-om prema cilju? (fizika)

Cilj održavanja oglednog nastavnog sata je osnaživanje kompetencija učitelja i nastavnika za prikladno i svrsishodno korištenje digitalnih obrazovnih sadržaja (DOS) i scenarija poučavanja (SP) u redovnom nastavnom procesu. Nastavnik će u pripremi oglednog sata surađivati sa stručnjacima iz CARNET-a te na CUC-u održati nastavni sat (iz fizike) koristeći različite nastavne metode i oblike rada, uključujući IKT te ciljano DOS i SP. Uz prethodni dogovor, nastavnik održava prosječan sat u kojem ima dobrih i manje dobrih dijelova koje bi sudionici (iz različitih uloga) trebali prepoznati. Nakon održanog oglednog sata, stručnjaci iz CARNET-a će moderirati osvrt na sat. Iz navedenoga je moguće ostvariti sljedeće ishode: – izvesti i analizirati konkretan nastavni sat iskustvenim učenjem (iz različitih uloga učenika: znatiželjan, s poteškoćama, nemiran, nastavnikov ljubimac, prosječan učenik, nametljivi “wunderkind”, samozatajni učenik ...; te iz uloge mentora, savjetnika ili kao “običan” promatrač) - povećati profesionalne kompetencije i usmjeriti se na proces, a ne na osobu - raspraviti o učinkovitom korištenju IKT u nastavi.

Sudionici oglednog sata trebaju doći na vrijeme u učionicu kako bi sudjelovali na cijelom satu i osvrtu.

Autor(i):

Tanja Paris; Osnovna škola Vijenac, Osijek

Tanja Paris rođena je 1974. godine u Osijeku. Zaposlena je u OŠ Vijenac, Osijeku na radnom mjestu učiteljica matematike i fizike. Kao učitelj savjetnik fizike u nastavi primjenjuje suvremene metode poučavanja u nastavi fizike kao i njene popularizacije na Zimskim škola fizike za učenike osnovnih škola OBŽ. Sudjelovala je u izradi zadataka iz fizike u projektu NCVVO-a „ Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa“. Sudjelovala u osmišljavanju i izradi scenarija poučavanja i digitalni obrazovni sadržaj za nastavni predmet Fizika 7 u okviru “e-Škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola”. Mentorica je studentima Odjela za fiziku u Osijeku te pripravnicima na stručnom ispitu iz fizike. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja fizike OBŽ (istok). Član je stručnih udruga HMD i HFD.

Goran Hajdin; Fakultet organizacije i informatike

Goran Hajdin bavi se znanstveno istraživačkim i stručnim radom vezanim uz teme metodike nastave informatike te primjene IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu. Zaposlen je kao docent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija vezanih uz područje odgoja i obrazovanja te informatike u obrazovanju na diplomskom usmjerenju namijenjenom budućim nastavnicima informatike. Voditelj je pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja nastavnika. Pročelnik je Katedre za strane jezike i općeobrazovne discipline. Završio je diplomski studij pedagogije i informatologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je doktorirao na Fakultetu organizacije i informatike. Kao suradnik i voditelj sudjelovao je u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata (CRISS, e-Škole, EDUCODE, Stand4Info, Internalization in a European Context, European Busines Skills, Summer School: Mobile Development, Young Innovative Career Trackers, Centre of Excellence in ICT,…) od kojih je većina povezana s temom informatike u odgoju i obrazovanju. Vodio je i sudjelovao u nizu stručnih radionica. Aktivno sudjeluje u osposobljavanju nastavnika i surađuje s većim brojem osnovnih i srednjih škola. Autor je znanstvenih i stručnih radova te je održao prezentacije na znanstvenim i stručnim konferencijama nacionalnog i međunarodnog značaja. Recenzent je u znanstvenim i stručnim časopisima i konferencijama. Posjeduje EUCIP Core certifikat te je predavač i ispitivač EUCIP programa.

Daria Jandrečić; CARNET

Daria Jandrečić zaposlena je na radnom mjestu suradnika u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju, gdje radi na projektima razvoja i izrade digitalnih obrazovnih sadržaja. Dosadašnja radna iskustva stjecala je u civilnom sektoru, prvenstveno u području neformalnog obrazovanja mladih, kroz provedbu brojnih radionica na teme unaprjeđenja socijalnih kompetencija, podizanja svijesti i aktivne participacije u društvu, te na projektima mobilnosti mladih.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: ogledni sat namijenjen je učiteljima fizike.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC