Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Moguća izloženost EM zračenju iz WiFi usmjernika u školi

Nakon provedenih aktivnosti tematskog paketa dozimetrije elektromagnetskog zračenja u odabranim školama u pilot projektu e-Škole, oblikovani su slikovni prikazi mjernih rezultata te su temeljem njih provedene simulacije i modeliranja prostiranja EM polja porijeklom iz EiFi usmjernika u prostoru učionica. Izrađena je i probna simulacija moguće povezanosti izloženosti prostora učionica sa mogućom izloženosti učenika EM zračenju iz WiFi usmjernika unutar škola.

Autor(i):

Renata Ivanković; CARNET

Renata Ivanković ekspert je u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju i njeno je područje rada uglavnom vezano uz implementaciju IKT u odgojno-obrazovni proces. Nakon dugogodišnjeg rada u nastavi, kao profesorica matematike i informatike, radila je kao viša savjetnica za informatiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Osim sudjelovanja u brojnim povjerenstvima za unaprijeđenje odgojno-obrazovnog sustava u RH, sudjelovala je i u izradi kurikuluma za pojedine razine školovanja. Završila je E-learning akademiju, smjer E-learning Management, te niz radionica, klasičnih i online tečajava i seminara iz područja upravljanja projektima, upravljanja školom i primjene IKT u obrazovanju. U CARNET-u vodi i sudjeluje u projektima kojima je cilj razvoj digitalne zrelosti škola te digitalne kompetencije svih odgojno-obrazovnih djelatnika u svrhu što kvalitetnije implementacije IKT u njihovom radu. Od 2007. godine je vodila projekte u kojem se provodi sustavno, modularno stručno usavršavanje svih odgojno-obrazovnih djelatnika kao što su ICT Edu, Tesla u školi, E-otoci (obrazovni dio). Kontinuirano sudjeluje i u različitim oblicima istraživanja s ciljem razvoja e-učenja u školama. Kao predstavnik CARNET-a, koordinirala je i brojne aktivnosti Centra za sigurniji Internet, od održavanja predavanja i radionica, preko izrade edukativnih materijala za sve korisnike, do suradnje s brojnim ministarstvima i drugim relevantnim ustanovama s ciljem institucionalizirane sustavne skrbi o sigurnosti djece i mladih na Internetu. U pilot projektu e-Škole sudjeluje kao voditelj ili član tima u područjima analitike učenja, dozimetrije elektormagnetskih zračenja, izrade digitalnih obrazovnih sadržaja, razvoja digitalne kompetencije korisnika i digitalne zrelosti škola, virtualnih zajednica praktičara te koordinira sudjelovanje projektnih partnera AZOO i ASOO.

Ivica Prlić; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Ivica Prlić je rođen u Zagrebu gdje je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao eksperimentalnu atomsku fiziku i doktorirao medicinsku fiziku. Od 1985. g. radi na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb gdje je od 1998.g. Voditelj Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju. Znanstveni je suradnik i stručni savjetnik te ekspert iz područja zaštite od zračenja, posebno elektromagnetskog zračenja. Član je više krovnih stručnih europskih organizacija (IAEA, EFOMP, IEMP, EURMED,EURADOS, ICRP) i akademskih stručnih društava u hrvatskoj i inozemstvu. Govori i piše engleski, njemački, i ruski jezik. Voditelj je većeg broja znanstvenih, domaćih i međunarodnih projekata, posebno iz sustava Obnzor 2020. Aktivni je i odlikovan sudionik domovinskog rata. Bavi se znanstvenim istraživanjima i ekspertnim sturčnim radom iz područja utjecaja elektormagnestkog zračenja na ljudski oprganizam, utjecaja novih tehnologija na biotu i ljude, utjecaja modernih medicinskih tehnologija za proizvodnju slikovnih dijagnostičkih informacija na bolesnike i profesionalno zaposleno osoblje te profesionalnom zaštitom od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Objavio je veći broj znanstvenih radova i veliki broj stručnih studija i ekspertiza. Posebno je aktivan u obrazovnom procesu i popularizaciji znansoti o zračenju, predavanjima u skopu specijslističkih obrazovanja hrvatske policije, vojske, službi zaštite na zračnim lukama i u sustavu obrazovanja.

Trajanje: 30 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC