Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Stručno-savjetodavna podrška za primjenu IKT-a u nastavi

U prezentaciji će biti prikazan model stručno-savjetodavne podrške za primjenu IKT-a u nastavnom procesu, koji je nastao u okviru projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“. Uz koncept modela, bit će prikazano stanje primjene IKT-a te primjeri pružene podrške tijekom provedbe dva ciklusa savjetovanja u 151 školi uključenoj u pilot-projekt. Koordinaciju timova za provedbu stručno-savjetodavne podrške vršile su Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). U svrhu praćenja zadovoljstva korisnika opisanim modelom i provedbom savjetovanja, provedeno je ispitivanje zadovoljstva sudionika. Rezultati tog ispitivanja su prezentirani u završnom dijelu prezentacije.

Autor(i):

Jasminka Maravić; CARNET

Jasminka Maravić je voditeljica projekata u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju. Sudjelovala je u nizu domaćih i europskih projekata, a neki od najznačajnijih su E-learning akademija, Portal za škole, Referalni centri za e-obrazovanje i e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola - e-Škole (pilot projekt). Njeno iskustvo značajno je vezano uz e-učenje, koje je osim kroz projekte stjecala kroz kontinuirano stručno usavršavanje u okviru E-learning akademije, online tečajeva „Online Tutoring“ i „New technologies of e-learning“, radionice „Instructional Design“, „Evaluation of e-learning courses“ i „Facilitation of Online Learning“ te sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama. Dulji niz godina bila je online mentor u programu E-learning Tutoring u okviru E-learning akademije. Posljednjih godina intenzivno je uključena u osmišljavanje i provedbu aktivnosti u okviru projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola - (pilot projekt).

Mirta Janeš; CARNET

Mirta Janeš zaposlena je u CARNetovom Odjelu za podršku obrazovanju gdje se bavi područjem primjene digitalnih tehnologija u obrazovanju. Od 2004. godine sudjelovala je u projektima izrade i implementacije CARNetovih online tečajeva, te na uspostavi i razvoju sustava CARNetovih online mentora. Koordinirala je i vodila projekte ECDL izobrazbe nastavnika osnovnih i srednjih škola. Bila je jedna od tutorica na CARNetovoj E-learning akademiji na programu E-learning Tutoring. Uz dugogodišnje iskustvo u izradi i implementaciji e-tečajeva i drugih obrazovnih sadržaja namijenjenih razvoju digitalnih kompetencija nastavnog osoblja, iskustvo stječe i direktnim radom s korisnicima kroz provedbu velikog broja predavanja i radionica odgojno-obrazovnim djelatnicima u školama, vezanim za primjenu digitalnih tehnologija u nastavnom procesu. Iskustva proširuje radom na europskim projektima, a u pilot fazi projekta e-Škole vodila je projektni rezultat koji se bavio razvojem digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih i administrativnih djelatnika škola.

Marina Nikolić; CARNET

Marina Nikolić je Stručna suradnica u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju. Posljednjih godinu dana intenzivno je uključena u provedbu aktivnosti u okviru projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt). Prethodno zaposlenju u CARNET-u, organizirala je događaje u sklopu različitih projekata, vodila marketinške i promotivne aktivnosti te aktivnosti međunarodne suradnje obrazovnih institucija na nacionalnoj i europskoj razini. Kao projektni menadžer radila je na planiranju, razvoju i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, a sudjelovala je i u Erasmus+ mobilnostima kao član nenastavnog i nastavnog osoblja u Sloveniji i Finskoj, gdje je držala predavanja i organizirala radionice sa studentima.

Trajanje: 30 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC