Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Što si po zanimanju?

Ogledni sat naslova „Što si po zanimanju“ nudi učiteljima razredne nastave nove ideje za spoznavanje sadržaja teme "Zanimanja ljudi" određene aktualnim Nastavnim planom i programom te predmetnim kurikulumom Prirode i društva. Prema predmetnom kurikulumu, poštujući činjenicu kako je učenik „aktivan sudionik u procesu učenja“, na ovom će oglednom satu sudionicima biti prikazano kako krajnji korisnici, učenici, mogu na zanimljiv način pridonijeti nastavnom procesu. Učenike potičemo na razvijanje potrebe za istraživanjem i uočavanjem neposrednog okruženja, osposobljavajući ih za učinkovito obavljanje građanske uloge što je glavna svrha međupredmetne teme Građanski odgoj. Usmjeravamo ih na korištenje tehnologije u edukativne svrhe istovremenu potičući obiteljsku interakciju i komunikaciju u odnosu učenik – roditelj. Za pripremu ovog sata učenici su imali zadatak napraviti intervju sa svojim roditeljem/roditeljima o njihovim zanimanjima. Snimke su objedinjene u jedinstveni video koji je postavljen na Youtube. U uvodnom dijelu sata koristi se web alat Matchthememory. U glavnom dijelu sata sudionicima će biti predstavljeno na koji su način učenici i roditelji sudjelovali u kreiranju nastave (priprema i uređivanje videa) uz projekciju videa s Youtubea. U etapi vježbanja i ponavljanja sudionici će kroz primjenu motoričkih vještina i digitalne tehnologije sudjelovati u edukativnoj igri slaganja slagalice (puzzle) u kojoj će čitanjem QR koda dolaziti do rješenja. U završnom dijelu sata kvizom Plickers provjerit će se usvojenost spoznavanih sadržaja. Aktivnosti koje se na satu provode proširuju domenu uporabe viđenog jer se mogu koristiti i u ostalim nastavnim predmetima.

Autor(i):

Tihana Levar; Osnovna škola Jure Kaštelana

Diplomirala je 2003. na Učiteljskom fakultetu, smjer razredna nastava. Radila je u nekoliko zagrebačkih osnovnih škola, od kojih najdulje (12 godina) u Osnovnoj školi Bukovac. Od 2016./2017. školske godine radi u OŠ Jure Kaštelana. U nastavi svakodnevno koristi digitalne tehnologije, a kroz suradnju s učiteljima iz predmetne nastave doprinosi vertikalnoj povezanosti u osnovnoškolskom obrazovanju. Iako svaki nastavni predmet nastoji učenicima učiniti zanimljivim, poseban naglasak daje matematici. Učenike podučava računanju na sorobanu istovremeno potičući korištenje IKT-a od samog početka školovanja. Edukativne igre osmišljene koristeći digitalne tehnologije sastavni su dio njenog rada s učenicima. Redovito se stručno usavršava, vodi i sudjeluje u brojnim projektima u svrhu unaprijeđenja nastave. Svoj rad redovito pokazuje kroz prikaze i radionice na Kongresu nastavnika matematike, Školi učitelja te drugim državnim i županijskim stručnim skupovima. Osim u zbornicima stručnih skupova, objavila je radove u časopisima MIŠ i Poučak. Recenzentica je radne bilježnice „Soroban 2“ i priručnika „Pedagoške radionice za sate razrednika, priručnik za učitelje“.

Trajanje: 35 minuta

Ciljana skupina: sat je namijenjen učiteljima razredne nastave.

Potrebna predznanja: osnovno poznavanje korištenja pametnim telefonima. Znati uređajem očitati kod.

Preduvjet za sudjelovanje: posjedovanje pametnog telefona s instaliranim čitačem QR kodova.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC