Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Analitika učenja - etički, pedagoški i aspekti zaštite osobnih podataka

Na okruglom stolu Analitika učenja - etički, pedagoški i aspekti zaštite osobnih podataka ukratko će se prezentirati sustav analitike učenja razvijen u CARNET-u u sklopu pilot projekta e-Škole. Sudionici okruglog stola pojasnit će kako sustav može pomoći svim sudionicima obrazovnog sustava - učiteljima, nastavnicima, učenicima, roditeljima i drugim uključenima da što bolje razumiju, a zatim i optimiziraju proces učenja, vodeći pri tome računa o pedagoških, etičkim aspektima korištenja ovog sustava, kao i zaštiti osobnih podataka koji se u njemu koriste.

Autor(i):

Jurica Vratarić; CARNET

Jurica Vratarić radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET na mjestu voditelja Centra potpore u Odjelu podrške korisnicima. Uz formalno obrazovanje (Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer profesor fizike), profesionalno se usavršavao na tečajevima i stručnim programima usavršavanja iz područja programiranja poslovnih aplikacija, vođenja projekata, podrške korisnicima, komunikacijskih vještina, upravljanja uslugama IT-a (ITIL), organizacije i upravljanja procesom razvoja proizvoda (Agile, SCRUM).

Od većih projekata koje je vodio ili bio član tima izdvajaju se: uspostava Kontakt centra u CARNetu (član tima, koordinacija), organizacija podrške korisnicima za CARNET-ove usluge i servise, organizacija podrške korisnicima za Državnu maturu i Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta, razvoj sustava e-Matica (vođenje i koordinacija timova), razvoj sustava e-Dnevnik (vođenje i koordinacija timova), uspostava i vođenje Centara potpore za sustav e-Matica, uspostava i vođenje Centara potpore za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole. U projektu e-Škole voditelj je rezultata "Unaprijeđeni, transparentni i povezani poslovni i nastavni procesi škola" i zadužen je za razvoj aplikacija i informacijskih sustava.

dr.sc. Natalija Ćurković; Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Natalija Ćurković (rođ. Grgić) rođena je 23.12.1982. u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu školu i opću gimnaziju te završila studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija bila je dobitnica stipendije Ministarstva znanosti i tehnologije (2003.) te u dva navrata stipendije Sveučilišta u Zagrebu (2004. i 2005.). Za studentski rad nagrađena je Rektorovom nagradom te nagradom Filozofskog fakulteta „Franjo Marković“. Volontirala je na Hrabrom telefonu te u Centru za psihodijagnostičke instrumente. Nakon završenog studija, 2007. godine se zapošljava u Istraživačko-razvojnome odjelu Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja gdje i danas radi. Svojim radom u Nacionalnome centru doprinijela je razvoju sustava: kontrole kvalitete ispitnih materijala, psihometrijskih analiza rezultata, postavljanja pragova ocjena te izvještavanja o rezultatima. Godinu dana provela je na Sveučilištu Massachusetts (SAD) gdje se pod mentorstvom profesora Ronalda Hambletona specijalizirala za područje izrade i analize standardiziranih ispita znanja. Boravak u SAD-u se odvijao uz stipendiju Hrvatske zaklade za znanost. Natalija Ćurković doktorirala je 2012. godine u području psihologije obrazovanja. Od 2014. do 2015. provela je kao postdoktorand na Sveučilištu Cornell gdje je surađivala s profesorom Williamom Trochimom, vodećim svjetskim znanstvenikom u području evaluacije. Dobitnica je stipendija Međunarodne komisije za testove – Internatonal Test Commission (2008.) te Međunarodne unije psihološke znanosti – International Union of Psychological Science (2012.). Autorica je ili koautorica tridesetak znanstvenih i stručnih radova. Područja njenog profesionalnog i znanstvenog interesa vezana su uz izradu i analize standardiziranih ispita znanja te obrazovne politike i analizu njihovih učinaka. Članica je više međunarodnih udruženja iz područja psihologije i obrazovanja.

Ivana Žiljak; Agencija za zaštitu osobnih podataka

Ivana Žiljak je viša savjetnica Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Osijeku. Radi u Službi za zaštitu osobnih podataka te je njezino područje rada povezano sa praćenjem usklađenosti i primjenom propisa kojima je regulirano područje zaštite osobnih podataka što uključuje provedbu postupka, davanje mišljenja, preporuka te provođenje savjetovanja i edukacija na raznim konferencijama i sličnim edukativnim događanjima. Aktivno je sudjelovala u radu podskupina Radne skupine članka 29. te sada sudjeluje u radu podskupina Europskog odbora za zaštitu podataka (eng. European Data Protection Board (EDPB)) pri u Brussels-u. Radi na EU projektu T4DATA (transnacionalni projekt koji ima za cilj pružiti podršku zaposlenicima tijela za zaštitu osobnih podataka kao i službenicima za zaštitu podataka (eng. DPO) u tijelima javne vlasti) u kojem sudjeluju tijela za zaštitu osobnih podataka iz pet europskih zemalja i europski stručnjaci za zaštitu podataka s velikim iskustvom u obuci u raznim europskim zemljama. Osobno područje zanimanja i daljnjeg profesionalnog razvijanja joj je zaštita osobnih podataka s naglaskom na brzi tehnološki razvoj digitalnog tržišta osobito u području razvoja novih tehnologija.

Nataša Lovrić; Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Nataša Lovrić rođena je 1977. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Hrvatskim studijima i stekla zvanje profesor filozofije i sociologije. Dugi niz godina zaposlena je u Ministarstvu znanosti i obrazovanje gdje od početka radi na uvođenju osiguranja kvalitete u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske, a ponajviše na uvođenju i razvoju državne mature. Posljednjih nekoliko godina radi na poslovima vezanim uz razvoj informatičke infrastrukture u školski sustav posebno na razvoju Zajedničkog upisnika školskih ustanova u elektroničkom obliku e-Matici te na uspostavi i razvoju Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole. Od samog početka razvoja projekta e-Škola Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola sudjelovala je u praćenju i potpori projekta. Članica je Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, a dvije godine bila je predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja u tematskoj radnoj skupini Europske komisije za digitalne vještine.

Prof. dr. sc. Diana Šimić; Fakultet organizacije i informatike

Profesorica Diana Šimić predaje istraživačke metode, statistiku i informacijske znanosti na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima. Voditeljica je Laboratorija za analitiku učenja i akademsku analitiku i poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske znanosti na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Istraživačke metode i statistiku predaje i na poslijediplomskim sveučilišnim doktorskim studijima JEKON – jezik i kognitivna neuroznanost u Centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu i studiju Medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je voditelj jednog IPA projekta, voditeljica FOI tima na zadatku Analitika učenja u okviru projekta e-Škole, a trenutno vodi FOI tim na Erasmus+ projektu “KyrMedu - Advancing University Education in Biomedical Engineering and Health Management in Kyrgyzstan”. Sudjelovala je u brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima. (Ko)autor je više od 60 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima konferencija, (su)urednica je dva konferencijska zbornika i (ko)autorica ili urednica 11 knjiga. Članica je ACM (Association for Computing Machinery), ASA (American Statistical Association), HBMD (Hrvatsko biometrijsko društvo), HSD (Hrvatsko statističko društvo), HDMI (Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku) i HISB (Hrvatski institute za studij budućnosti). Profil možete pratiti na http://hr.linkedin.com/in/dsimic/

dr.sc. Toni Babarović; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Dr. sc. Toni Babarović je viši znanstveni suradnik zaposlen na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Na Odjelu za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu nositelj je nekoliko kolegija, u naslovnom zvanju izvanrednog profesora. Područje njegovog znanstvenog interesa je psihologija izbora zanimanja i razvoja karijere, psihologija obrazovanja, neke teme iz psihologije rada te istraživačka metodologija. Toni Babarović je do sada objavio preko 30 radova u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama od čega 8 poglavlja u knjigama. Svoja istraživanja je izlagao je na preko 60 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, te održao nekoliko plenarnih i pozvanih predavanja. Član je Društva za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala „Razbor“ te Međunarodnog društva za obrazovno i profesionalno usmjeravanje (IAEVG).

Gordana Benat; CARNET

Gordana Benat je voditelj projekata u CARNET-ovom odjelu za podršku obrazovanju. Diplomirala je Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odsjecima za opću informatologiju i opću lingvistiku 2003. godine i trenutno je doktorand na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta.

U CARNET-u se bavi područjem primjene IKT-a u nastavi, specifičnije kreiranjem digitalnih obrazovnih materijala za učitelje, nastavnike i učenike. Vodila je IPA projekt (2013. – 2015.) izrade međupredmetnog IKT kurikuluma i pripadajućih digitalnih obrazovnih materijala za prirodoslovne predmete, matematiku, povijest, geografiju, hrvatski jezik i engleski jezik za razrede od 5. do 8. osnovne škole. U pilot projektu e-Škole vodila je izradu scenarija poučavanja namijenjenih učiteljima i nastavnicima koji poučavaju prirodoslovne predmete i matematiku za 7. i 8. razred osnovne škole te 1. i 2. razred gimnazija općeg usmjerenja. Sudjelovala je u nizu projekata koji se bave razvojem digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika.

Nataša Glavor; CARNET

Nataša Glavor analitičar je u CARNET-u. U svom dvadesetogodišnjem radu bavila se rješavanjem računalno-sigurnosnih incidenta kao član CARNetovog CERT tima. Sudjelovala je u rješavanju DDoS napada na najveći ISP u Hrvatskoj 2001. godine. Kasnije je taj tim i vodila, kao i odjel za računalnu sigurnost koji je sigurnosne mehanizme i kontrole ugrađivao u sve CARNET-ove usluge i servise. Sudjelovala u izradi Zakona o informacijskoj sigurnosti. Vođenjem odjela za razvoj usluga proširila je svoje djelovanje na upravljanje registrom .hr domena i razvoj aplikacija u CARNET-u. Sudjelovala je u projektu e-Građani. Voditeljica je programa ovogodišnjeg CUC-a, članica je UN-ovog Internet Governance Forum (IGF) Multistakeholder Advisory Group (MAG), a kao dipl. inž. matematike prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, posebno je zanima podatkovna znanost.

<a href="http://www.carnet.hr">http://www.carnet.hr</a>

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC