Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Stare lektire u novom ruhu

Jeste li ikad razmišljali o tome da se stara i toliko puta prelistana lektirna izdanja mogu predstaviti na jedan posve moderan i kreativan način? Vjerujete li da učenik može poželjeti pročitati lektiru, a da njegova motivacija nije isključivo ocjena ili učenička obveza? Ako je tako, pozivamo vas da nam se pridružite na radionici “Stara lektira u novom ruhu” te da zajedno s nama zavirite u svijet novih, sadržajno obogaćenih e-lektira.

Autor(i):

Ljerka Čulina; CARNET

-

Mojca Makovac; CARNET

-

Robert Majetić; CARNET

-

Aleksandra Mudrinić Ribić; CARNET

-

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC